OK  
  OK        Cancel  

Folklore

87 boeken gevonden
Pagina 1 volgende >  laatste >>

AKERS JOHNSON, Anne; TOUWSPELLETJES UIT DE HELE WERELD, Antwerpen, De Vries - Brouwers. Spiraalband. ISBN: 9789072259608 In dit speel-lees-kijkboek staan zeven touwspelletjes uit de hele wereld. Zeven kinderen uit alle windstreken leiden de lezer door het boek. Ze laten zien wat hun favoriete touwspelletje is en waar het vandaan komt. Aan de hand van hun spelletjes kom je veel te weten over verre landen, de dieren die daar leven, de huizen waarin de kinderen wonen, wat ze het allerleukste vinden? Compleet met heldere instructies, landkaarten, veel vrolijke foto's en kleurrijke illustraties van de landen waar de verschillende spelletjes vandaan komen. Een veelkleurig touw is via uitsparingen om het boek gewonden, zodat je het altijd bij de hand hebt. Nieuw. Boeknummer: 29463 | Prijs: EUR 12.95 In winkelwagen

antoon coolen HET VLAAMSCHE KERSTBOEK 1936. KERSTNUMMER VAN "ONS VOLK ONTWAAKT".1936 Brussel, Ons Volk Ontwaakt, 1936. Gebrocheerd, originele uitgeversomslag in kleur, 30.4x23.4 cm., 125 pp. + 2 + aankondigingen handelaars in z/w, buitentekst illustraties in z/w. Weekblad der Samenwerkende Vennootschap Volksontwikkeling. Met bijdragen van div auteurs. o.a Coolen Boeknummer: 44296 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Autenboer, E. Van. Waarzeggerij en speelkaarten. Turnhout, Nationaal museum van de speelkaart, 1973. Geniet, 14pp., 17x25cm., ills. in z/w., goede staat. Boeknummer: 32670 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

Bert Peleman. In Het Spoor Van Uilenspiegel Schalk en Vrijheidsheld. Tyl Ulenspiegel, Till Eulenspiegel, Tyl Ulenspiegel. Hasselt, Heideland / Buschmann, 1968. Gebonden in linnen met omslagwikkel in kleur, z/w geillustreerd, 303pp. 26,5x30,5cm Text in NL. + FR. +DE.+ ENG. Rijkelijk geillustreerd met houtsneden van verschillende kunstenaars. Boeknummer: 27966 | Prijs: EUR 35.00 In winkelwagen

BOSCHKOV, ATANAS. DIE BULGARISCHE VOLKSKUNST. Recklinghausen, Verlag Aurel Bongers, 1972.**. Gebunden, Originalleinen, Ruckentitelverguldung, 25x28cm, 384pp, illustriert koloriert, bibliographie, register. Boeknummer: 12036 | Prijs: EUR 25.00 In winkelwagen

Catalogue / cataloog Onze Kempen: tentoonstelling en voordrachten Vereeniging tot Behoud van Natuur- en Stedenschoon, 1922. Oorspronkelijk uitgevers omslag, 20.pp ill. Tentoonstellingscatalogus Antwerpen feestzaal Meir febr 1922 Boeknummer: 56884 | Prijs: EUR 5.00 In winkelwagen

Ceuster, Paul de / Boesmans, Annick / Raedschelders, Guido (fotogr.). Beeldig Bokrijk. Gent, Snoeck-Ducaju & Zoon, 1998. Gebonden, bruin linnen met stofomslag, 136pp., 25.5x32cm., overvloedig geillustr. in kleur, als nieuw. ISBN: 9074605060 Fotografisch gelegenheidsalbum. Boeknummer: 29900 | Prijs: EUR 17.50 In winkelwagen

CORNELISSEN, JOZEF. Nederlandsche volkshumor op stad en dorp, land en volk. Spot- en bijnamen, spotrijmen, spotvertellingen, volksetymologische sagen, spreekwoorden en zegswijzen, enz., naar hun oorsprong en beteekenis verklaard. Compleet in 6 delen. Antwerpen, De Sikkel,, 1929 -1937. Oorspronkelijk uitgevers omslag, ing. met omslag vignet Henri Van Straten, 300pp +351pp. + 330pp. +345pp. + 117pp (register / index ) en deel 6 255 pagina's. Mooie set in prima staat. genummerde exemplaren; nr 57. /800. alle 6 delen compleet. Boeknummer: 50408 | Prijs: EUR 165.00 In winkelwagen

D' HAENENS, ALBERT (ed.). VAN TOEN NAAR MORGEN. FOLKLORE IN BELGIE. Tielt, Lannoo, 1989.**. Gebonden, linnen, originele geillustreerde omslagwikkel in kleur, 25,5x29,5cm, 199pp, rijkelijk geillustreerd in kleur. ISBN: 9789020917369 De folkore in Belgie. De gemeenschap viert...De gemeenschap bidt...De gemeenschap eet...De gemeenschap spreekt... Boeknummer: 10960 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Daras, Hervé De Wandelende Jood in de volks- en taalkunde van Vlaanderen Merelbeke-Munte, De Muntenaar,, 2006. Oorspronkelijk uitgevers omslag, 105 pagina's . Boeknummer: 54296 | Prijs: EUR 25.00 In winkelwagen

DE COCK, A. SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN afkomstig van oude gebruiken en volkszeden. Gent, Hoste, A., 1908. originele uitgeversomslag, 16x25cm, 319 pagina's, Verzameld, taalkundig verklaard en folklorisch toegelicht. Originele uitgave, tweede herziene druk. Boeknummer: 11431 | Prijs: EUR 45.00 In winkelwagen

DE COCK, A. en TEIRLINCK, IS.; Kinderspel & Kinderlust in Zuid - Nederland deel 7. SIFFER, Gent,, 1907. Oorspronkelijk uitgevers omslag,307 pagina's. enkel deel 7. Boeknummer: 50810 | Prijs: EUR 75.00 In winkelwagen

DE CORT, Aime; BIJGELOOF IN VLAANDEREN, Antwerpen, "Boekuil-" en "Karveel-" Uitgave, 1944. Originele geillustreerde uitgeversomslag z/w, 13,5x21cm, 60pp, geillustreerd z/w. waarvan 9 buitentekstplaten. En andere Folkorische bijdragen. Karveel-folklorereeks, vol. 3. In goede staat ! Boeknummer: 9969 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

DE HAAN, TJ. W. R.; FOLKLORE DER LAGE LANDEN, Amsterdam, Elsevier, 1972. Originele uitgeversomslag geillustreerde kartonomslag, 130 x 200mm., 351pp., z/w illustratie. Vele foto's en curieuze prenten! In goede staat. Boeknummer: 16188 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

DE KESEL, W.G.. BINDINGEN. KULTUURHISTORISCHE BIJDRAGE OVER DE BINDMIDDELEN IN KUNST EN MAGIE. Wetteren, Cultura, 1980. Gebrocheerd, originele gecartonneerde uitgeversomslag met flappen in kleur, 22.3x27.9 cm., 151 pp., geillustreerd in z/w. Men heeft gepoogd de technische en spirituele benadering van de mens te onderzoeken bij zijn kreatie van rituele kunst en objekten, waarbij bepaalde klevende substanties een belangrijke rol als binding hebben gespeeld. Met persoonlijke opdracht auteur + gesigneerd. Boeknummer: 23689 | Prijs: EUR 30.00 In winkelwagen

DE KESEL, W.G.; KLEEFMIDDELEN EN RITUELEN IN PRECOLUMBIAANS AMERIKA, Drongen, Rectavit, 1985. Originele uitgeversomslag geillustreerde kartonomslag, 210 x 275mm., 75pp., uitgebreide z/w illustratie. Accent op rol en functie van de kleefstoffen binnen de onderscheiden rituele praktijken. Boek is in goede staat. Boeknummer: 17220 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

De Kinder, C. [De Kinder, Constant] / Pellens Rond den haard : berijmde sprookjes Antwerpen, Opdebeek, 1904. Oorspronkelijk uitgevers omslag, 87 pagina's, gebruikssporen / beduimeld. Met 'pentekeningen ' van Edward . Pellens. Boeknummer: 54103 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

DE LATTIN, Amand. HET MARKTLIED. Wat de liedjeszangers zongen. Antwerpen, Standaard - Boekhandel, 1943. Originele uitgeversomslag, geillustreerd in kleur, 16,5x25cm, 103pp, geillustreerd z/w. Wat de liedjeszangers zongen. De liedjeszanger als berichtenbrenger van felle gebeurtenissen. Ook niet - tragische actualiteit worden bezongen. Meisjesverleiders. De betekenis van het marktlied. Boeknummer: 7288 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

DE MEYER, Maurits; IMAGERIE POPULLAIRE DES PAYS-BAS Amsterdam/ Antwerpen, Scheltema & Holkema/ Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1970. RELIE Gebonden, voorplat versierd met vergulde prent, 26,5x34cm, 220pp, geillustreerd in kleur en z/w, biografische aantekeningen, naam- en zaakregister. TEXT FRENCH Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten. Speelkaarten, Ganzen- en Uilenborden, Driekoningenbriefjes, Nieuwjaarsprenten. In prima staat. Met handgeschreven opdracht van de weduwe De Meyer. Boeknummer: 51760 | Prijs: EUR 65.00 In winkelwagen

DE MEYER, Maurits; VOLKSPRENTEN UIT DE NEDERLANDEN 1400 - 1900, Amsterdam/ Antwerpen, Scheltema & Holkema/ Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1970. Gebonden, voorplat versierd met vergulde prent, 26,5x34cm, 220pp, geillustreerd in kleur en z/w, biografische aantekeningen, naam- en zaakregister. Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten. Speelkaarten, Ganzen- en Uilenborden, Driekoningenbriefjes, Nieuwjaarsprenten. In prima staat. Met handgeschreven opdracht van de weduwe De Meyer. Boeknummer: 8462 | Prijs: EUR 75.00 In winkelwagen

DE WARSAGE, R.; LE CALENDRIER POPULAIRE WALLON. HISTOIRE INTIME DU PEUPLE WALLON, Edition originale!!! Anvers, Tavernier, 1920. Relie, demi-marocain, dos a 5 nerfs, titre dore, 500 pp., 15x22.5cm., ills. n/b., belle exemplaire. Edition originale. Rare! Etude de folklore. Us et coutumes, croyances, pelerinages, processions, tours, marches et chevauchees. Fetes, Ducasses et Kermesses Boeknummer: 47153 | Prijs: EUR 95.00 In winkelwagen

Delen, Ary; Dit is iets over de geschiedenis van Het Poppenspel in Vlaanderen in 't bizonder en over den alom vermaarden Antwerpschen Poesje, mitsgaders 't een en 't ander over de poesjenellen bij de vreemde volkeren/ als daar zijn : Grieken/ Romeinen/ Franschen/ Engelschen/ Hollanders/ Italianen/ Duitschers/ Turken/ Javanen/ Brusselaars en Luikenaars, t' Antwerpen, De Tavernier Zoon, 1916. Gebonden, halflinnen met geillustreerde platten, 19 x 14cm., 44pp., folkloristisch interesaante illustratie in zwart en rood, vignetten, fleurons. Hier is bijgevoegd/ De hartroerende en schoone Historie van Oursson en Valentijn/ zooals die in de Antwerpsche Poppencomedie is te hooren en te zien/ zeer vermakelijk om leezen. Alles versierd met schoone prenten door Rene P. Leclercq. Boeknummer: 42475 | Prijs: EUR 45.00 In winkelwagen

ERNALSTEEN, J. PINTJES, PINTJESMEESTERS, PINTJESBOEKEN. Brecht, Braeckmans, 1921.**. Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 16x24,5cm, 39pp, geillustreerd z/w. Geneeswijze, recepten en folklore van wonderdokters voor het wegnemen van pijnen vooral uit de streek van Brecht. Boeknummer: 6936 | Prijs: EUR 12.00 In winkelwagen

Geens, Frans [edit.] Het vliegende vendel Schoten, Instituut voor Vlaamse Volkskunde, 1984. Gebonden, 301 pagina's . ISBN: 49 Omslagontwerp van Frank-Ivo Van Damme. Boeknummer: 56878 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

GESSLER J. PETER UNRUH OF DE FOLKLORISTISCHE METAMORPHOSE VAN EEN LIGGEND CHRISTUSBEELD. Antwerpen, Volkskunde, 1948. Gebrocheerd, 23x31cm, 33pp. Een volks- en letterkundige schets. Het boek werd niet in de handel gebracht. Het werd voorbehouden aan vrienden en bewonderaars. No 84. Boeknummer: 2655 | Prijs: EUR 25.00 In winkelwagen

GHESQUIERE, Rita; VAN NICOLAAS VAN MYRA TOT SINTERKLAAS, Leuven, Davidsfonds, 1989. Gebrocheerd, originele blauwe uitgeversomslag geillustreerd in kleur, 16,5x24cm, 239pp, geillustreerd in kleur en z/w. ISBN: 906152556X De kracht van een verhaal. Een studie, op zoek naar de historische bronnen en nicolaas gebruiken, en de impact van de nicolaasverering in het dagelijkse leven. Boek is als nieuw. Boeknummer: 6747 | Prijs: EUR 12.50 In winkelwagen

GIZYCKI, JERZY/ GORNY, ALFRED/ FISCHER, KAREL (ed.). GLUCK IM SPIEL ZU ALLEN ZEITEN. Zurich, Stauffacher, 1970. Gebunden, Original - Leinen, Original - Schutzumschlag illustriert koloriert, 21x26,5cm, 394pp, illustriert koloriert und s/w. Das spiel beginnt. Die wurfel sind gefallen. Das glucksrad dreth sich. Wette auf den sieger. Des roulett. Die karten auf den tisch. Boeknummer: 2029 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

GLOTZ, SAMUEL (ed.). LE MASQUE DANS LA TRADITION EUROPEENNE. Binche, 1975. Broche, couverture d' editeur illustre en couleur, 15,5x23,5cm, 474pp, illustre n/b. Exposition organisee, du 13 juin au 6 octobre 1975, au Musee international du carnaval et du masque, a Binche, catalogue. Boeknummer: 2461 | Prijs: EUR 40.00 In winkelwagen

Goossenaerts, Dr. J. De taal van en om het landbouwbedrijf in het noordwesten van de Kempen. Een taal-vak-, geschied-, heem- en volkskundige bijdrage tot de nederlandse woordenschat. Gent, Academia Press, 1956-58. Gebonden in 3 kunstlederen banden (blauw) met behoud van de originele uitvoering, ongesneden, in prima conditie !!, CII-1094 pp; Ills; (KVA VI: 76); in 11 Afl; compleet en inclusief met Aanhangsel en Fonetische Transcriptie. Complete set 11 delen deskundig samengebonden in drie boekbanden. Boeknummer: 17816 | Prijs: EUR 199.00 In winkelwagen

GORIS, Jan. HET VIZIRGAT. studie over Arendonksche Folklore. Arendonk, Drukkerij "Hooger Op" Juul Lavrijssen, 1939. Originele uitgeversomslag 160+215mm, 332pp. Zoo werd Arendonk op z'n ouds afgespiljeerd van achter het vizirgat. Uitgeteekend door Remi Lens. Boeknummer: 5145 | Prijs: EUR 18.00 In winkelwagen

HAZLITT, W.C.; DICTIONARY OF FAITHS London, Studio Editions, 1995. Pictorial softcover, 130 x 215mm., 672pp., b/w illustration. ISBN: 1858912512 Old customs, games, beliefs, remedies and faiths are explained and, where known, their origins and particular geographical locations are provided. Book is in good condition. Boeknummer: 20498 | Prijs: EUR 12.00 In winkelwagen

Herman Henot Kempense volksvertelsels. Ripova, 1998. Geb(rocheerd, 107pp., 20.5x29cm;, ills. in z:w., goede staat (cover geplastificeerd). Boeknummer: 48128 | Prijs: EUR 17.50 In winkelwagen

HEURCK, Emile van L'Imagerie populaire de Turnhout. Antwerpen - Anvers, J. Van Hille-De Backe, 1912. relie, in-8°, pp 305 - 332 + 22 ills+ folding plate. b/w samen met l'influence artistique d 'anvers au XVIIIe siecle par Fernad Donnet et Paul Rolland. Boeknummer: 53743 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

J.R. Ter Molen, A.P.E. Ruempol, A.G.A. van Dongen. Huisraad van een molenaarsweduwe. Gebruiksvoorwerpen uit een 16de-eeuwse boedelinvantaris. Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 1987. Softcover, 122pp., 29.5x21cm., ills. in z/w. en kleur. ISBN: 9067071242 Boeknummer: 41727 | Prijs: EUR 14.00 In winkelwagen

Jirlow, Ragnar; De inheemse Nederlandse ploegen, Wageningen, Veenman en zonen, 1968. Papieromslag geillustreerd, 24,5 x 17cm., 79pp., z/w illustratie. Voorhistorisch en vroeghistorisch materiaal - Ploegen uit later tijd - De onderdelen van de ploeg en hun benamingen. Boekje moeilijk te vinden. Waterschade achteraan, tekst blijft leesbaar. Naam van vorige eigenaar op titelpagina. Boeknummer: 42067 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

Jules Frere. Volkskunde in Limburg. Gent, Stichting mens en cultuur, 1992. Gebonden, hardcover met stofwikkel, 399pp., 24.5x18.5cm., ills. in z/w., zeer goede staat. Zeldzaam! ISBN: 9072931262 Bewerkt door Jaak Venken Tussen de Vlaamse volkskundigen neemt de Limburger Jules Frere een voorname plaats in. Onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog begon hij te verzamelen wat er op folkloristisch gebied in zijn streek rond Tongeren leefde of geleefd had. Langzaam breidde hij zijn gebied uit. In vele dorpen en schijnbaar verloren gelegen plekjes zocht hij medewerkers. Zo verzamelde hij een schat aan volkskundige gegevens. Vanaf 1922 begon hij met een buitengewone regelmaat in "Nieuw Limburg" te publiceren. Ook in andere tijdschriften, zoals Natuur- en Stedeschoon, Oost-Vlaamsche Zanten, De Brabantsche Folklore, e.a. verschenen van hem artikels. Het ligt voor de hand, gezien de lange periode waarin Jules Frere opzocht en publiceerde, dat er geen strak plan lag in zijn gepubliceerd werk. Toen in 1936 de uitgevers van "Nieuw Limburg" besloten zijn diverse losse bijdragen te bundelen. kwam het boek niet over als een methodisch opgebouwde studie en het gebeurde wel meer dan eens dat onderwerpen vaker aan bod kwamen of dat bepaalde details of andere zienswijzen zo maar terloops vermeld werden. Toch valt het werk van Jules Frere uiteen in drie grote delen: Jaarkring, Volksvermaak en Landbouwgebruiken. Bij zijn te vroege dood in 1937 liet Jules Frere een rijke oogst na aan volkskundige gegevens. Jaak Venken, iemand die Limburg door en door kent en ook wel vaak met het verleden van zijn geboortestreek bezig is, heeft het aangedurfd het werk van Jules Frere te ordenen. Dit was nodig want de drie boeken "Limburgse Volkskunde" van Jules Frere zijn zo zeldzaam geworden dat ze zelfs in gerenommeerde bibliotheken niet voorhanden zijn Boeknummer: 46954 | Prijs: EUR 35.00 In winkelwagen

Keyser, Paul de. De folklore der maanden. Gent, De Garve, z.j. Or. halflinnen, 184 2p. 27 x 22 cm., ills. in rood-zwart. Gaaf exemplaar. Opgesteld en verzameld tot leering en vermaak der Vlaamsche schooljeugd door Prof. Dr. P. de Keyser met medewerking van Dr. Joz. Peeters. 'Oorspronkelijke teekeningen van Victor Stuyvaert'. Boeknummer: 44266 | Prijs: EUR 30.00 In winkelwagen

LAMBRECHTS, R.; BEZEM EN KRUIS. GREPEN UIT HET ZUIDKEMPISCHE VOLKSGELOOF, Retie, Kempische Boekhandel, 1974. Gebonden, zwart leder met goudopdruk, gedecoreerde binnenste schutbladen, ex-libris, 155 x 225mm., 512pp., z/w illustratie. Noodhelpers - Zwartekunstenaars, demonen en mythische gestalten - Bij Kempische bezeweerders te rade. In goede staat. Boeknummer: 19617 | Prijs: EUR 75.00 In winkelwagen

LECOUTERE, C.; DE LEGENDE VAN DE DRIE KONINGEN IN HET MIDDELNEDERLANDSCH, Leuven, Van Linthout, 1914. Originele uitgeversomslag papieromslag en originele titelpagina met vignet, 155 x 240mm., 13pp. Papieromslag beetje verschenen. Boeknummer: 20241 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Lier-Kermis Comité Lier kermis Lier-Kermis Comité, [c.1991]. softvover, 127 pp ill . ter gelegenheid van 15 jaar kermis te Lier Boeknummer: 52694 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen


  Pagina 1 volgende >  laatste >>

Naar boven