OK  
  OK        Cancel  

Antwerpen

815 boeken gevonden
Pagina 1 volgende >  laatste >>

-- gedenkboek willem eekelers antwerpen, 1955. gebonden, in-folio,41pp hoofdstuk tal van afbeeldingen. Boeknummer: 33683 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

-- Het Antwerpse Stadhuis. Een verhaal van 450 jaar [BE] Pandora, 2015. Paperback, 200x170mm, 80p, throughout colour illustrations, Dutch (NL) edition . ISBN: 9789053253878 In 1565, nu 450 jaar geleden, kreeg Antwerpen een nieuw stadhuis. In het boek dat verschijnt naar aanleiding van die feestelijke verjaardag plaatsen de auteurs de geschiedenis van de bouw van het stadhuis tegen de achtergrond van de groei van Antwerpen van bescheiden centrum voor jaarmarkten tot een van de belangrijkste handelscentra van Europa. De bouw en de inrichting van het stadhuis komen uitgebreid aan bod. De auteurs schetsen hoe het stadhuis werd gebruikt en wie er werkte. In de zestiende en zeventiende eeuw gonsde het er van activiteiten. In de negentiende eeuw kreeg het een grondige renovatie en werd het aangepast aan de moderne samenleving van na de Franse Revolutie. In de loop van de laatste 200 jaar is het een komen en gaan van bouwmeesters, architecten, ambtenaren en diensten. Het boek brengt een levendig verhaal en is rijk geïllustreerd. Boeknummer: 47338 | Prijs: EUR 12.50 In winkelwagen

-- Ligue du souvenir "Nooit vergeten", Anvers: rapport (octobre 1922) Anvers : Ligue du souvenir "Nooit vergeten", 1922 Anvers - Malines. cartonnage illustré de l'editeur. 22 pages + ill. rapport octobre 1922 Boeknummer: 50863 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

-- Red Star Line Antwerpen, Red star line Antwerpen 1872-1935. BE -, Davidsfonds, 2013. Hardcover, 237pp 27x25x2 cm geïllustreerd , nieuwstaat !. ISBN: 9789063066444 Met hun hele hebben en houden in enkele koffers,nemen miljoenen mensen vanaf 1800 de boot naar Amerika. De nieuwe wereld is het beloofde land voor wie zoekt naar geluk en een beter bestaan. Tussen 1873 en 1934 brengen oceaanstomers ongeveer twee miljoen landverhuizers, avonturiers en gelukszoekers vanuit Antwerpen naar de overkant. De overtocht begint voor heel veel mensen in de gebouwen van de Red Star Line, in de oude haven van Antwerpen. Het Red Star Line Museum en het bijbehorende boek vertellen het verhaal van miljoenen Europeanen die alles durven achterlaten en vertrekken, op zoek naar een beter leven. Het is een verhaal over hoge verwachtingen en diepe teleurstellingen, over hoop en slapeloze nachten. Je treedt in de voetsporen van mensen die je voorouders hadden kunnen zijn. Of die dat misschien ook zijn. Je reist met hen mee, van overal in Europa, met de trein naar Antwerpen, door de stad naar Amerika. Boeknummer: 42988 | Prijs: EUR 29.95 In winkelwagen

A. Jansen, A. Van Herck. Jaarboeken. Iste deel: De mededelingen Antwerpen, Koninklijke oudheidkundige kring van Antwerpen, 1950. Gebonden, linnen, 38 3pp+31 platen in z/w. hors texte, goede staat. Inhoud: Voorgeschiedenis, Gallische, Gallo-Romeinse en Frankische oudheidkunde. / Geschiedenis en instellingen van de Middeleeuwen. / Geschiedenis en instellingen van de Moderne Tijden. / Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen. / Kunstgeschiedenis van de Renaissance af. / Folklore en Volkskunde. Boeknummer: 35068 | Prijs: EUR 30.00 In winkelwagen

 
ADRIAENS, Mathieu; BEROEPEN, AMBACHTEN EN INSTELLINGEN AAN DE HAVEN VAN ANTWERPEN, Antwerpen, Gemeentebestuur, 1947. softcover, papieromslag met opdruk in zwart en rood, 210 x 270mm., 84pp., z/w illustratie. Opgedragen aan de schooljeugd van Antwerpen. In goede staat. Boeknummer: 21062 | Prijs: EUR 12.00 In winkelwagen

 
AERTS, Arthur. ONZE LIEVE VROUW VAN SINT WILLIBRORDUS. HAAR GESCHIEDENIS HAAR VEREERING. Antwerpen, onbekend, z/d. Genaaid, originele papieren uitgeversomslag, 13.8x20.8 cm., 32 pp., bidprentje in kleur en bidprentje in z/w bijvoegd. Boeknummer: 27271 | Prijs: EUR 9.00 In winkelwagen

 
AERTS, W. DE KATHEDRAAL VAN ANTWERPEN. Antwerpen, AntwerpenMercatorfonds, 1993. Linnen band met goudstempeling, geplastificeerde stofomslag, 340 x 260 mm., 448 pp., 600 illustraties waarvan 450 in kleur. very good condition!! ISBN: 906153285x Geschiedenis van de Onze - Lieve - Vrouwekerk wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Vooreerst wordt aandacht besteed aan de betekenis die verschillende groepen en instellingen door de eeuwen heen voor de kerk gehad hebben. Verder wordt een beeld gegeven van hoe het kunstpatrimonium van de kathedraal er in de verschillende perioden van haar geschiedenis moet hebben uitgezien. Grote aandacht wordt besteed aan de bouwgeschiedenis en aan de recente restauratiewerken die aanleiding gaven tot een grootscheeps archeologisch en paleopathologisch onderzoek. Boeknummer: 15457 | Prijs: EUR 85.00 In winkelwagen

AERTS, W. LA CATHEDRALE D' ANVERS Fonds Mercator Anvers; FRENCH EDITION!!!!!!. relie, avec couverture, original.goudstempeling, geplastificeerde stofomslag, 340 x 260 mm., 448 pp., 600 illustraties waarvan 450 in kleur. very good condition!! geschiedenis van de Onze - Lieve - Vrouwekerk wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Vooreerst wordt aandacht besteed aan de betekenis die verschillende groepen en instellingen door de eeuwen heen voor de kerk gehad hebben. Verder wordt een beeld gegeven van hoe het kunstpatrimonium van de kathedraal er in de verschillende perioden van haar geschiedenis moet hebben uitgezien. Grote aandacht wordt besteed aan de bouwgeschiedenis en aan de recente restauratiewerken die aanleiding gaven tot een grootscheeps archeologisch en paleopathologisch onderzoek. Boeknummer: 536 | Prijs: EUR 90.00 In winkelwagen

 
AERTS, Willem en DE CEULAER, Roeland. BESCHERMD CULTUURPATRIMONIUM IN DE PROVINCIE ANTWERPEN. 1987 - 1993. Antwerpen, Bestendige Deputatie Provincieraad Antwerpen, 1994. Gebrocheerd, originele kartonnen uitgeversomslag in kleur, 15.5x22 cm., 198 pp., geïllustreerd in z/w en kleur. ISBN: 9072100964 Fotografie Joris Luyten en Guy Voet. Boeknummer: 25391 | Prijs: EUR 12.50 In winkelwagen

 
AERTS, Willem/BUNGENEERS, Joke/GRIETEN, Stefaan/LAUREYS, Dirk/MEES, Marc en VAN LANGENDONCK, Linda. BESCHERMD CULTUURPATRIMONIUM IN DE PROVINCIE ANTWERPEN. 1994 - 1996. Antwerpen, Bestendige Deputatie Provincieraad Antwerpen, 1997. Gebrocheerd, originele uitgeversomslag in kleur, 22x15.5 cm., 168 pp., geïllustreerd in kleur en in z/w. ISBN: 9056220160 Vijfde deel in de publicatiereeks over het beschermde cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Het biedt een volledig, geïllustreerd overzicht van de monumenten, stads- en dopsgezichten en landschappen die in de periode 1994 - 1996 wettelijk werden beschermd. Boeknummer: 35470 | Prijs: EUR 12.50 In winkelwagen

 
AERTS, Willem/DE CEULAER, Roeland & GRIETEN, Stefaan. BESCHERMD CULTUURPATRIMONIUM IN DE PROVINCIE ANTWERPEN. ARONDISSEMENT ANTWERPEN. Antwerpen, Bestendige Deputatie Provincieraad Antwerpen, 1990. Gebrocheerd, originele kartonnen uitgeversomslag in kleur, 22x15.5 cm., 326 pp., geïllustreerd in z/w. Dit boek biedt een volledig, geïllustreerd overzicht van de monumenten, het roerend cultureel patrimonium, de stads- en dorpsgezichten en de natuurlandschappen die op 1 januari 1987 in de 30 gemeenten van het arondissement Antwerpen wettelijk beschermd waren. Boeknummer: 33726 | Prijs: EUR 18.00 In winkelwagen

Agenda Antwerpen / Anvers 1924 Agenda du Courrier d'Anvers 1924. les imprimeries générales Anversoises, 1924. Couverture reliée l'epoque, LIX +136 pages, . le peintre isodore Opsomer, par André Curcy 8 pages, La cinématographie en Belgique, par Claiville, 4 pages, le cinema a Anvers ; le premier voyage de Belgenland Red Star Line. Boeknummer: 51028 | Prijs: EUR 50.00 In winkelwagen

Agnes De Bleser. De Sint - Amandusparochie en haar neogotische kerk te Antwerpen. Antwerpen, Bij de auteur-belser, 1990. Gebrocheerd, 125pp., 21x29.5cm., illq. in kleur en z/w., goede staat. historisch overzicht Boeknummer: 35181 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

ALBRACHT, W. e.a.; TWEEDE JAARBOEK VAN DE SCALDEN, Antwerpen, Van De Vos & Van Der Groen, z.d. Gebonden in zwart linnen, originele titelpagina met vignet, 165 x 255mm., zonder pagina-aanduiding, 47 z/w illustraties op aparte platen.dit is deel één van het tweede jaar dat bestaat uit twee delen. Tweede deel uitgegeven ter gelegenheid van de tweede tentoonstelling van monumentale dekoratieve & toegepaste kunst te Antwerpen. Kleine roestvlekjes maar verder in prima staat. Boeknummer: 19362 | Prijs: EUR 65.00 In winkelwagen

ALEICHEM, SJOLEM ALEICHEM, SJOLEM, - Motl, de zoon van Pejse, de voorzanger. ill. Van Mieghem. Antwerpen, VZW Eugeen Van Mieghem, 2010. enige druk. Hardcover, Geb. Gr.8vo. 207p. met illustraties door Van Mieghem. genummerde uitgave. in nieuw staat ! . betreft een private uitgave. Een emigratieverhaal , roman met veel aandacht aan de tijd dat de emigranten in Antwerpen doorbrachten voordat zij naar new-York gingen. Boeknummer: 43286 | Prijs: EUR 24.95 In winkelwagen

Alfons De Decker Eenige Antwerpsche Drukkers in Den Vreemde; Bio-Bibliographische Schetsen. uitgave 1886. Antwerpsche bibliophilen, 1886. ing. pagina's 138 -282. originele uitgave. Uittreksel: ... in gecne vriendschappelijke betrekkingen verkeerde, waren het eens dat er niets ten zijnen laste was. De voorzitter nogtans eischtte de aanhouding, ten einde den beschuldigde een nieuw verhoor te doen ondergaan. Dit gebeurde misschien wel op aandringen van de bloedverwanten der tot den dood veroordeelden, die over een grooten invloed beschikten en tegen Beys een grooten haat voedden: zij wendden zslfs pogingen aan, toen deze zich reeds te Rijssol bevond, om hem door vergif om het leven te brengen. De rechter-vcrslaggever verliet de zaal en ontbood aanstonds Beys, om hem kennis te geven van hetgeen waarmede men hem betichtte. Hij raadde hem aan op staanden voet te vluchten om zich aan de wraak van den voorzitter van het gerechtshof te onttrekken. Onze drukker vond dien raad zeer wijs on was dan ook wel besloten hem stipt na te komen, toen hij bij het verlaten zijner woning een deurwaarder ontmoette die hem mededeelde, dat hij last ontvangen had zijne acht ambtgenoten te gaan roepen om hem, Christoffel Beys, op bevel van den voorzitter M. de Ia Tournelle, in hechtenis te nemen. De man had zijne plichten te kwijten, maar verzocht Beys, hem die ongenaamheden te besparen, door zich oogenblikkelijk uit de stad te verwijderen. De toestand werd netelig: eenige oogenblikken van besluiteloosheid en ik kon, zegt Christoffel, in de gevangenis gaan zuchten over het gevaar hooggeplaatste en veelvcrmogende personen, tot vijand te hebben! Hij nam onmiddelijk intrek bij den edelman op wiens getuigenis der waarheid hij zich beroept bij zijnen neef Moretus. Zich eventwel daar niet veilig genoeg achtende, vluchtte hij te peerd en met nog drij andere mannen in die mysterieuse zaak betrokken naar Dinan, op tien mijlen afstand van Rennes Boeknummer: 46473 | Prijs: EUR 45.00 In winkelwagen

Alfred Michiels Andouerpis Antwerpen privaat uitgave, Rumst, 2007. softcover ,Formaat: A5, pagina's: 226, ISBN: 9781616273554 Dit boek is een boeiende zoektocht doorheen de schaarse beschikbare bronnen naar de betekenis van de naam Antwerpen en de herkomst van de Antwerpenaars. Voor het eerst onderzoekt een taalkundige niet-germanist de Vlaamse plaatsnamen en vergelijkt deze ook met Keltische namen uit Frankrijk en Romandië. Door wijziging van focus vallen voor de kennis van de geschiedenis van Antwerpen een aantal puzzelstukken in elkaar die reeds eeuwen voorwerp waren van dispuut. De oudste geschiedenis van de Antwerpenaars wordt grondig herschreven. Een uitgebreide inleiding maakt de niet-gespecialiseerde lezers op een onderhoudende wijze vertrouwd met het onderwerp. Bij wijze van voorbeelden worden Keltische, Latijnse en Germaanse plaatsnamen in de grote omgeving van Antwerpen verklaard. Boeknummer: 17458 | Prijs: EUR 22.00 In winkelwagen

Antwerpen - Anvers Inhuldiging der tunnels, 10 september 1933 Inauguration des tunnels, 10 septembre 1933 Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever [Antwerpen] Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut 1933. Couverture souple, origineel omslag met fraaie grafische tekening.20 pagina's met illustraties. Boeknummer: 50036 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Ariella Masboungi Anvers ; Faire Aimer La Ville Le Moniteur, 2011. Couverture souple, 175pp., 16x26pp., ISBN: 9782281195101 Anvers, « Faire aimer la ville » La ville est notre horizon, par Benoist Apparu Les 10 leçons d'Anvers, par Ariella Masboungi Historique et contexte de l'action urbaine : aucune situation n'est désespérée, par Dries Willems Planifier pour agir Planifier Un schéma stratégique, par Bernardo Secchi et Paola Viganò Organiser la mise en oeuvre opérationnelle Une gestion générique de la stratégie, par Katlijn Van der Veken Une mise en oeuvre concrète de la stratégie, par Hardwin De Wever L'AG Vespa, un opérateur communal, par Steven Decloedt Agir pour la qualité : le rôle du bouwmeester, par Kristiaan Borret Les projets Ville sur l'eau Sur les quais, un projet urbain motivé par la menace d'inondations, par Philippe Teughels Une participation exemplaire, par Piet Van Laecke Éco-ville Spoor Noord : quand un parc crée du lien urbain et social Le concept du parc Spoor Noord, par Paola Viganò Ville-port L'Eilandje : imaginer un quartier sur le port, par Filip Smits Le MAS, nouvelle icône de la ville, par Willem Jan Neutelings Une situation déroutante, par Michel Desvigne Le Quartier des marins ou comment valoriser un handicap, par Kitty Haine et Hans Willems Ville ferroviaire Quartier de la gare : une cathédrale ferroviaire et ses abords Ville poreuse Des projets pour faire aimer la ville Une politique d'îlots foncièrement maîtrisée La place de l'Opéra : une ville carrefour, par Manuel de Solà-Morales La place du Théâtre : l'art de la mesure, par Paola Viganò Villages et métropole Habiter le patrimoine : le site de l'hôpital militaire, par Philip Rubbens Un parc public dans un quartier privé, par Michel Desvigne Regatta : en partenariat avec le privé, comment rendre attractive la rive gauche de l'Escaut ?, par Luc Van Maercke Méga-ville La liaison d'Oosterweel : un méga périphérique en débat Groene Singel : réconcilier infrastructure et ville, par Kitty Haine Anvers demain Le port d'Anvers : une croissance raisonnée en partenariat Une citoyenneté urbaine, entretien avec Patrick Janssens Conclusion Les défis d'Anvers, par Étienne Crépon Boeknummer: 47189 | Prijs: EUR 26.95 In winkelwagen

ASAERT, G.; HONDERD HUIZEN AAN DE GROTE MARKT VAN ANTWERPEN, Waanders, 2005. Gebonden in linnen, met originele en gekleurde omslagwikkel, 528pp, rijkelijk geîllustreerd. ISBN: 9789040090486 Een unieke uitgave met een overzicht van alle huizen die ooit aan de Grote Markt van Antwerpen hebben gestaan. Hierbij komen ook de afgebroken panden aan bod. De nadruk ligt op het verhaal van de eigenaren en bewoners : hoe was bijvoorbeeld hun gezinssituatie, wat was hun beroep en sociale status. Het onderzoek voor dit boek is gebaseerd op diverse geschreven archiefbronnen over de huizen zelf, hun bouw, architectonische kenmerken en al wat daarmee verband houdt. Dankzij dit archiefmateriaal was het mogelijk de bewoningsgeschiedenis in een verleden aan te vangen: de bronnen gaan terug tot omstreeks 1400. Per huis komt consequent onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: de oudste versie van de huisnaam en daarop volgende varianten; een nauwkeurige beschrijving van de ligging van het pand; een historie van het huis; een lijst van successievelijke eigenaren en bewoners van de oudste vermelding tot circa 1900 en een overzicht van relevante literatuur over het pand. Deze bijzondere uitgave is rijk geïllustreerd met archiefstukken en oude en nieuwe fotografie. Boek is als nieuw. Boeknummer: 10583 | Prijs: EUR 95.00 In winkelwagen

ASAERT, Gustaaf; 1585. De val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders Tielt, Lannoo, 2011. softcover, zwart geïllustreerde kartonomslag, 150 x 240mm., 514pp. ISBN: 9789020995077 1585: een vaak vergeten sleuteljaar in de Nederlandse en Vlaamse geschiedenis. Na een jarenlange strijd kent de 80-jarige oorlog in 1585 een hoogtepunt met de val van Antwerpen. De bloeiperiode van het eens zo welvarende Vlaanderen en Brabant was voorbij. Vele tienduizenden inwoners emigreren naar Engeland, Duitsland en Nederland, waar de Hollandse Gouden Eeuw kon beginnen.Dit boek vertelt met verve het boeiende verhaal van die nieuwkomers, die met hun vakmanschap, kapitaal en gedrevenheid in hun nieuwe thuisland een aanzienlijke bijdrage leverden tot de bloei van het economische en culturele leven. Nieuw. Boeknummer: 28404 | Prijs: EUR 30.00 In winkelwagen

Asaert/Devos/Suykens THE NATIES, IN THE PORT OF ANTWERP, Lannoo, Tielt, 2004. Bound with original wrap cover, 384 pp., richly illustrated, This publication presents the history of these nations Antwerp, of the 14th century to today Illustrated with over 120 Photo Scientific contributions of three port specialists. Prof. Devos wrote a supplementary essay on the evolution of nations during the last ten years and the trend towards globalization, in good condition, like new! ( Boeknummer: 14503 | Prijs: EUR 39.50 In winkelwagen

 
Auteur: Koen Raeymaekers Vormgever: Paul Boudens Fotografen: Elisabeth Broekaert, Toon Grobet, Nick Hannes, John Moussiaux Kaailand. Langs de kade van Antwerpen, Gent/Antwerpen, Ludion, 2009. Gebonden, slappe kaft,26 x 205cm,144 pp.150 ill.Nederlands,/ English. new condition. . ISBN: 9789055447954 Aan de hand van 40 locaties gelegen langs de stroom tussen de Droogdokken in het noorden tot aan Petroleum Zuid, schetst dit boek een beeld van het rumoerige havenleven uit het verleden, de opbloeiende actuele architectuur en de mogelijke toekomstige ruimtelijke ordening van de kaaien. Boeknummer: 21272 | Prijs: EUR 25.00 In winkelwagen

AVERMAETE, Roger. ANTWERPEN. Brussel, Charles Dessart, 1949. Gebrocheerd, originele uitgeveromslag met flappen in kleur, 27.3x21 cm., 16 pp. + 80 z/w illustraties, inleiding + historische nota's Nederlands/Engels. Boeknummer: 37675 | Prijs: EUR 5.00 In winkelwagen

Baeten, Prof. dr. R. Hoven van Plaisantie, Het 'soete' buitenleven in de provincie Antwerpen. 16de-20ste eeuw. BE -, Pandora, 2013. Hardback, 297x235mm, 320p, throughout colour illustrations, Dutch (NL) edition nieuw staat !!. ISBN: 9789053253670 Dit boek is de eerste wetenschappelijke synthese die een overzicht en een verklaring biedt voor het fenomeen van de 'hoven van plaisantie': evolutie, spreiding en concentratie, architecturale verscheidenheid, tuinen en parken. Aandacht gaat naar de economisch-sociale context: van koopman tot edelman, investering en rendement. De culturele invalshoek legt de klemtoon op thema's als de schilder en het landschap, en het leven op de buitenplaatsen. Ook komen de provinciale en stedelijke domeinen die hieruit zijn voortgekomen aan bod. Het boek is verlucht met talrijke grotendeels onbekende illustraties uit archieven, musea en privébezit. Laat u meeslepen in een ontdekkingstocht langs parken en kastelen, bekend, verborgen of verdwenen in de tijd. Vele feiten en verhalen tekenen een quasi volledig beeld van het buitenleven rond Antwerpen dat u gegarandeerd zal boeien, soms herkennen en bovenal verrassen. Boeknummer: 43453 | Prijs: EUR 39.00 In winkelwagen

Baetens, Prof. dr. R. Hoven van Plaisantie, Het 'soete' buitenleven in de provincie Antwerpen. 16de-20ste eeuw. BE -, Pandora, 2013. Hardback, 297x235mm, 320p, throughout colour illustrations, Dutch (NL) edition fine condition. ISBN: 9789053253670 Dit boek is de eerste wetenschappelijke synthese die een overzicht en een verklaring biedt voor het fenomeen van de 'hoven van plaisantie': evolutie, spreiding en concentratie, architecturale verscheidenheid, tuinen en parken. Aandacht gaat naar de economisch-sociale context: van koopman tot edelman, investering en rendement. De culturele invalshoek legt de klemtoon op thema's als de schilder en het landschap, en het leven op de buitenplaatsen. Ook komen de provinciale en stedelijke domeinen die hieruit zijn voortgekomen aan bod. Het boek is verlucht met talrijke grotendeels onbekende illustraties uit archieven, musea en privébezit. Laat u meeslepen in een ontdekkingstocht langs parken en kastelen, bekend, verborgen of verdwenen in de tijd. Vele feiten en verhalen tekenen een quasi volledig beeld van het buitenleven rond Antwerpen dat u gegarandeerd zal boeien, soms herkennen en bovenal verrassen. Boeknummer: 43427 | Prijs: EUR 39.00 In winkelwagen

BAETENS, R. en DE VOS, A.; Antwerpens maritiem verleden. Beelden over mens en haven. Antwerpen, MIM, 1990. Gebonden, bruin linnen met goudopdruk, Stofomslag, 225 x 305mm., 248pp., zeer uitgebreide z/w foto-illustratie. ISBN: 9034104184 Een sfeerbeeld van de haven - Arbeid in de haven - Koopvaardij en expeditie - Naties en stouwerijen - Bedrijven in de haven - De haven in feest - Vaktaal - Literatuurlijst. In goede staat. Boeknummer: 22604 | Prijs: EUR 25.00 In winkelwagen

 
Baetens, R., De lokale markten te Antwerpen (16de-17de eeuw) ing. overdruk uit Antwerpen in de XVIIde eeuw 1989. 30 pagina's,. met handgeschreven visite kaartje Van Baetens. gesigneerd Boeknummer: 50311 | Prijs: EUR 25.00 In winkelwagen

Baisier, Claire. Antoon Van Dyck anders bekeken, over 'registers en contrefeytsels, tronies en copyen'in Antwerpse kerken en kloosters. Antwerpen, vzw toersime. Oorspronkelijk uitgevers omslag, 99 pagina's, illustraties kleur. 29cm. . ISBN: 9080499218 Tentoonstellingscatalogus t.g.v. de tentoonstelling 17 mei - 30 september 1999, Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal ... Boeknummer: 52373 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Bart Demuyt Een barokke parel als hedendaagse concertzaal, A baroque marvel as a contemporary concert hall Davidsfonds, 2018. Gebonden, Hardcover , 272 pagina's, 29,9 x 25,8 x 3,1 cm met prachtige illustraties. ISBN: 9789059089419 In een levendige stadsbuurt in het centrum van Antwerpen ligt AMUZ, een unieke concertzaal ondergebracht in de voormalige Sint-Augustinuskerk. Het gebouw combineert indrukwekkende zeventiendeeeuwse barok met prachtige hedendaagse architectuur. De huidige concertzaal van AMUZ was ooit de kloosterkerk van de paters augustijnen. Ze werd tussen 1615 en 1618 opgetrokken onder leiding van Wenzel Coebergher, hofarchitect van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Vierhonderd jaar na de inhuldiging van de Sint-Augustinuskerk maakte Jan Fabre een kunstinstallatie, die een verrassend accent toevoegt aan het historische patrimonium. Ontdek in dit boek het hart van AMUZ, dat verleden en heden op harmonieuze wijze verenigt. Vijf specialisten ? Bart Demuyt & Elise Simoens, Paul Huvenne, Joris Scheers en Ben van Beneden ? nemen u mee naar de barok van vroeger en vandaag: van de altaarstukken van Peter Paul Rubens, Antoon van Dyck en Jacob Jordaens naar de nieuwe altaarstukken van Jan Fabre. Herbeleef 25 jaar muziek in deze barokke parel en verdiep u in de herbestemming van historisch erfgoed in Antwerpen, Vlaanderen en de wereld. De paginagrote foto's van Koen van Damme zetten de pracht en praal van dit monument treffend in de verf. Met een woord vooraf door minister Sven Gatz, schepen Caroline Bastiaens en voorzitter Philip Heylen BART DEMUYT is algemeen en artistiek directeur van AMUZ (Festival van Vlaanderen ? Antwerpen), een internationaal muziekcentrum waar culturele, educatieve en wetenschappelijke activiteiten plaatsvinden. Boeknummer: 52345 | Prijs: EUR 35.00 In winkelwagen

BASTIN, Marcel ( inl. ); GESCHIEDENIS VAN DE FONDSEN- EN WISSELBEURS VAN ANTWERPEN. DE ANTWERPSE WISSELAGENTEN EN HUN HANDEL, Antwerpen, Beurscommissie, 1955. Gebrocheerd onder geïllustreerde kartonomslag, titelpagina met vignet, 155 x 240mm., 92pp., z/w illustratie en uitplooibaar schema achterin. In goede staat. Boeknummer: 21477 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

 
BASTIN, Marcel (préface). HISTORIQUE DE LA BOURSE DE FONDS PUBLICS ET DE CHANGE D'ANVERS. DES AGENTS DE CHANGE ANVERSOIS ET LEUR COMMERCE. Anvers, Commission de la Bourse, 1955. Broché, sous jacquette originale d'éditeur, 16x24 cm., 88 pp., illustrations en n/b. Boeknummer: 27542 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

 
BAUDOUIN, Frans/d'HULST, R.-A. & VANDERHOEGHT, Karel. HET ROCKOXHUIS ANTWERPEN. Brussel, KBC, 1995. Gebonden, bordeaux linnen hardcover met goudopdruk, originele uitgeversomslag met flappen in kleur, 30.7x23.7 cm., 136 pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur en in z/w. ISBN: 9020926098 Uitgegeven door de Kredietbank n.a.v. haar 60-jarig bestaan. Boeknummer: 41665 | Prijs: EUR 18.00 In winkelwagen

BEEGHS, Tony. LANGE WAPPER. gesigneerd door auteur ! Antwerpen, L. Opdebeek, 1953. originele uitgeversomslag in kleur, 17.3x24 cm., 96 pp., geïllustreerd in z/w. eerste Uitgave. Naar het gelijknamig toneelwerk voor de jeugd door dezelfde schrijver. met opdracht en gesigneerd Boeknummer: 27156 | Prijs: EUR 25.00 In winkelwagen

BEERNAERT, Jean Guy. ANTWERPENS BEELTENIS EN VERTELLING. BEERNAERT MONOGRAFIE. Antwerpen, Eigen Beheer, 1993. Gebonden, lichtgrijze linnen hardcover met goudopdruk op de voorzijde en de rug, originele uitgeversomslag met flappen in kleur, 28.1x22.3 cm., 240 pp., uitgebreide illustratie in kleur en in z/w, EXEMPLAAR met de hand genummerd. Uitgegeven ter gelegenheid van het dubbel jubileum : Beernaert 25 jaar straatschilder en 50 jaar kunstenaar 1943 - 1993. Boeknummer: 37877 | Prijs: EUR 45.00 In winkelwagen

BEERNAERT, Jean Guy. ANTWERPENS BEELTENIS EN VERTELLING. BEERNAERT MONOGRAFIE. genummerd en gesigneerd. Antwerpen, Eigen Beheer, 1993. Gebonden, lichtgrijze linnen hardcover met goudopdruk op de voorzijde en de rug, originele uitgeversomslag met flappen in kleur, 28.1x22.3 cm., 240 pp., uitgebreide illustratie in kleur en in z/w, 400 met de hand genummerde exemplaren. Uitgegeven ter gelegenheid van het dubbel jubileum : Beernaert 25 jaar straatschilder en 50 jaar kunstenaar 1943 - 1993. genummerde uitgave nr.223 /400. met handgeschreven opdracht van de schilder. Boeknummer: 50197 | Prijs: EUR 65.00 In winkelwagen

 
BEETEME, G. ANVERS METROPOLE DU COMMERCE ET DES ARTS. TOME I. TOME II PREMIERE PARTIE. TOME II SECONDE PARTIE. Louvain, Lefever, 1887. 2e. Relié, demi-cuir avec emprunt en or, reliure de luxe, plates intérieures marbrées, 22.7x16 cm., XII pp. + 240 pp. + tome II première partie 264 pp. + tome II seconde partie pp. 265 jusqu'au pp. 464, orné de plans et gravures en n/b. Liste des artistes, liste des négociants, liste des autres personnages, table des matières. Seconde édition revue et augmentée. Boeknummer: 38828 | Prijs: EUR 50.00 In winkelwagen

Beetemé, G. Op den toren van Antwerpen. Leuven, Drukkerij Lefever, 1888. Gebrocheerd, 61pp., 12x18.5cm., frontispiece in z/w., goede staat Boeknummer: 37869 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

BEETEME, G.; Antwerpen moederstad van handel en kunst, Anvers, van Os- de Wolf, 1893. Gebonden in 3 fraaie half- kunstlederen banden, 285pp + 352pp+270pp 140 x 215mm., 1 plan dépliant. herziende druk. Boeknummer: 36931 | Prijs: EUR 75.00 In winkelwagen


  Pagina 1 volgende >  laatste >>

Naar boven