OK  
  OK        Cancel  

Heraldiek

84 boeken gevonden
Pagina 1 volgende >  laatste >>

BIESWAL, Paul; HISTOIRE DE LA FAMILLE BIESWAL, Bruges, Westvlaamse Drukkerij en Uitgeverij, 1970. Broche, couverture papier, 160 x 215mm., 308pp., 17 planches n/b. Tablettes des Flandres Document 5. Exemplaire numerotee dans une tirage de 300. Bon etat. Boeknummer: 22099 | Prijs: EUR 50.00 In winkelwagen

Collectif (PATERNOSTRE DE LA MAIRIEU Cl.-R, dir.) Tablettes du Brabant. Généalogie, histoire, héraldique. Tome II Hombeek / Clerebaut, 1957. Broché / couverture originale imprimée de l'éditeur 155 x 210mm., 422 pp., planches n/b. volume 2. Tablettes du Brabant. Généalogie, histoire, héraldique. Tome II ; Exemplaire de l'édition numérotée 131/500ex. Boeknummer: 54036 | Prijs: EUR 29.95 In winkelwagen

Collectif (PATERNOSTRE DE LA MAIRIEU Cl.-R, dir.) Tablettes du Brabant. Généalogie, histoire, héraldique. Tome III Hombeek / Clerebaut, 1957. Broché / couverture originale imprimée de l'éditeur 155 x 210mm., 422 pp., planches n/b. volume 3. Tablettes du Brabant. Généalogie, histoire, héraldique. Tome III ; Exemplaire de l'édition numérotée 131/500ex. Boeknummer: 54037 | Prijs: EUR 29.95 In winkelwagen

DE GHELLINCK VAERNEWYCK, Xavier; PETIT TRAITE DE LA NOBLESSE EN BELGIQUE II. BIBLIOTHEQUE HERALDIQUE, Bruxelles, Editions "Tradition, 1948. Broche, couverture papier rigide illustree, 190 x 280mm., 214pp., 1 carte depliante. Exemplaire numerotee dans un tirage de 460. Papier sans bois. Carte nobiliaire de la Belgique ancienne Boeknummer: 21532 | Prijs: EUR 70.00 In winkelwagen

DE WILS, M.; HUWELIJKSINZEGENINGEN IN DE SINT-JACOBUSPAROCHIE TE CAPPELLEN 1801 - 1901, Kapellen, 2004. Bundel op A4-formaat, met lichtblauw geiullustreerd voorblad, 164pp. Gegevens die werden overgenomen uit de parochieregisters. In prima staat. Boeknummer: 20824 | Prijs: EUR 14.00 In winkelwagen

DEBRABANDERE, Frans; VAN VOORNAAM TOT ACHTERNAAM, Brugge, Bond van de Westvlaamse Folkloristen, 1971. Gebrocheerd onder geillustreerde kartonomslag, 120 x 200mm., 237pp. 'n Bundel radiopraatjes over doopnamen en de familienamen die eruit groeiden. Draagt opdracht en handtekening van de auteur. Boekje is in goede staat. Boeknummer: 16560 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Donche en Ludo Verdamme Een Brugse genealoog aan het werk. De verzameling stambomen van J.A. Kerchof Wiele, 2015. Softcover, 128pp. met prachtige illustraties Including an index. Fine copy. ISBN: 9789076297583 In de 17de eeuw al verzamelde Jacob Kerchof (1625-1685) de stambomen van 1200 families uit de Zuidelijke Nederlanden. De Openbare Bibliotheek Brugge kocht de verzameling eind 2014 aan. De schitterend ingekleurde manuscripten bevatten heel wat genealogische informatie, maar toont toch ook vooral hoe een genealoog in de 17de eeuw te werk ging. J.A. Kerchof werd in 1625 in Brugge geboren en verbleef er ook het grootste deel van zijn leven. In 1654 werd hij kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar hij zich wijdde aan genealogie (familiekunde) en heraldiek (wapenkunde). Zijn jarenlange genealogische onderzoek over ?notabele? families in Brugge en de Zuidelijke Nederlanden resulteerde in een select aantal handschriften dat nooit in druk werd uitgegeven. De verzameling bestaat uit ca. 1200 losse bifolia. Een bifolium is een vel papier, in dit geval van groot formaat, dat op de langse zijde eenmaal wordt gevouwen zodat er telkens twee bladen (folio?s) of vier bladzijden zijn. Elk bifolium is gewijd aan een familie. Voor families waar meer gegevens beschikbaar waren, werd een tweede of zelfs een derde bifolium aangemaakt die vervolgens in elkaar werden geschoven. Jacobus Kerchof ging systematisch te werk: hij schreef de familienaam met wapenschild en korte beschrijving telkens op een vaste plaats. De verschillende generaties noteerde hij in kolommen, waarbij opvalt dat de meest recente gegevens niet in de rechterkolom terechtkwamen en dat Kerchof dus ruimte voorzag om de genealogieen aan te vullen (ook na zijn eigen dood). De laatste bladzijde was telkens gereserveerd voor ?annotations?: losse aantekeningen van naamdragers die niet in de genealogie pasten, wetenswaardigheden en de gebruikte bronnen, vooral (Brugse) kerkarchieven en graf(gedenk)stenen in kerken en kapellen. Na Kerchofs dood werd zijn werk verder aangevuld, weliswaar niet in de ruimte die hij daarvoor voorzien had, maar wel door losse bladen in te voegen. Dat gebeurde overwegend in de 18de eeuw door de Brugse kunstenaar en kroniekschrijver Pieter Le Doulx (1730-1807). De meest in het oog springende aanvullingen bestaan uit losse documenten die op een of andere manier verband houden met de familie: laatmiddeleeuwse oorkonden, kleine ontvangstbewijzen, 17de-eeuws drukwerk, maar even goed 19de-eeuws materiaal. Uit onderzoek blijkt evenwel dat er niet alleen aanvullingen waren, maar dat er doorheen de jaren ook gegevens verloren zijn gegaan. Waarschijnlijk telde de verzameling oorspronkelijk meer dan 1400 bifolia. De waarde van de verzameling beperkt zich niet tot de genealogische informatie die ze bevat. De verzameling toont vooral ook hoe een van de vroegste Brugse genealogen onderzoek deed binnen een ruim, zelfs internationaal netwerk en is in die zin een bijzondere bron voor de studie van kennissystemen in het verleden: hoe werd informatie vastgelegd, geordend, uitgebreid en toegankelijk gemaakt Boeknummer: 47055 | Prijs: EUR 24.50 In winkelwagen

Dr. Ernest Warlop / Lieve Viaene- A wouters Gemeentewapens in België, Vlaanderen en Brussel. 2 DELEN. Dexia Brussel, 2002,. Gebonden in linnen met stofomslag , 2 delen A-L + M-Z; 444+555pp, veel en prachtige wapens in kleur, ISBN: 9050662013 Het concept van het nieuwe Wapenboek is, in vergelijking met het werk van Servais, nog ambitieuzer. Zijn belangrijkste doelstelling is de bundeling van het heraldisch verleden en heden van alle gemeenten op basis van de officiele documenten. Alle recente en vroegere wapenerkenningen of -verleningen komen aan bod, van Napoleon, over Willem I en de Belgische koningen, tot de Vlaamse bevoegde minister. De tekeningen zijn afkomstig van het originele diploma (dus met alle buitenversierselen) en ook de wapenbeschrijvingen zijn letterlijk uit het diploma overgenomen. De specifieke heraldische literatuur is zo volledig mogelijk geexerpeerd. Naast de gemeentewapens, zijn ook de symbolen van de Belgische Staat, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse provincies behandeld. Een register op alle (deel)gemeenten en op de wapenfiguren sluit het werk af. in 1955 gaf het toenmalige Gemeentekrediet het standaardwerk uit van Max Servais: Wapenboek van de Provincien en gemeenten van Belgie, dat in 1969 een Supplement kreeg. Na een reeks samenvoegingen van gemeenten werd het aantal Belgische gemeenten intussen van 2.359 tot 589 gereduceerd. Een decreet van de Vlaamse Gemeenschap voorzag in 1977 dat elke Vlaamse gemeente voortaan een eigen wapen en vlag moest bepalen. Een daartoe opgericht adviesorgaan, de Vlaamse Heraldische Raad, begeleidde gedurende zowat twintig jaar de werkzaamheden.De publicatie van Servais, sedert jaren uitverkocht en ingevolge de samenvoegingen van gemeenten ook niet meer actueel, was dus dringend aan een opvolger toe. Boeknummer: 13122 | Prijs: EUR 35.00 In winkelwagen

DUERLOO, Luc en CHERON, Marc; HERALDIEK VAN HET BISDOM GENT, Wijnegem, Homunculus, 2011. geniet, onder stevige papieromslag in kleur, 145 x 210mm., 36pp., kleurillustratie. Bisschoppen - Hulpbisschoppen - Kapittel van Sint-Baafs. Nieuw. Boeknummer: 28223 | Prijs: EUR 8.00 In winkelwagen

GENARD, P.; Wapenboek der Antwerpsche gemeenteinstellingen sedert de vroegste tijden tot op onze dagen / Armorial des institutions communales d'Anvers depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours Antwerpen, Boek- en steendrukkerij Weduwe de Backer, 1883. Tweetalige editie, gebonden in bruin halfleder, gemarmerde buitenplatten, 5 nerven en titelvignet op rug, gedecoreerde binnenste schutbladen, ex-libris, 1 nederlandstalige en 1 franstalige titelpagina in zwart en rood en met vignet, 235 x 315mm., 208 + 200pp. + XXX zeer mooie litho's hors texte. Goede staat. VERKLARING DER HERALDIEKE TEEKENS het onderhavige boek hebben wij ons van de teekens bediend welke in meestal de opstellen over de wapenkunde worden gebezigd. Voor de Nederlandsche benamingen hebben wij het stelsel gevolgd in 1847 door den heer Ph.-C. van den Bergh in zijn voortreffelijk schrift : Grondtrekken der Nederlandsche Wapenkunde (1) ontwikkeld, stelsel waarbij wij ons sedert lang hebben aangesloten, als blijkt uit onze aanteekeningen in de Verzameling van graf- en gedenkschriften der provincie Antwerpen, uit onze verhandelingen over de Wapenkunde, in de twee eerste deelen van het tijdschrift de Vlaamsche school opgenomen en uit onze aanteekening : Een woord over de Nederlandsche heraldieke benamingen, in 1874 aan de Zuid-Nederlandsche maatschappij voor Taal- en Letterkunde medegedeeld (2). Oorsprong der stad Antwerpen . ? De geschiedenis en de- le geilde. ? De burcht. ? De oude stadszegels . ? Het eerste stadswapen . ? Plan van het werk. etc. Boeknummer: 30864 | Prijs: EUR 350.00 In winkelwagen

GENARD, P.; WAPENBOEK DER ANTWERPSCHE GEMEENTEINSTELLINGEN SEDERT DE VROEGSTE TIJDEN TOT OP ONZE DAGEN/ ARMORIAL DES INSTITUTIONS COMMUNALES D'ANVERS DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULES JUSQU'A NOS JOURS, Antwerpen, De Backer, 1883. Tweetalige editie, gebonden in bruin halfleder, gemarmerde buitenplatten, 5 nerven en titelvignet op rug, gedecoreerde binnenste schutbladen, ex-libris, 1 nederlandstalige en 1 franstalige titelpagina in zwart en rood en met vignet, 235 x 315mm., 208 + 200pp. + XXX zeer mooie kleurplaten hors texte. Met opdracht, voorwoord en verklaring der heraldieke tekens. In prima staat. Boeknummer: 19549 | Prijs: EUR 450.00 In winkelwagen

GILSON, Jules; AINSI ETAIT GENAPPE, Antwerpen, De Vries. Relie, 75pp. 75 photo's Met harde kaft Afmetingen: 240 mm x 160 mm x 10 mm ISBN: 9789061740216 Nouveau. Boeknummer: 30250 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

GOOLENAERTS, Jos; 150 HERALDISCHE PORTRETTEN VAN BELANGRIJKE PERSONEN UIT DE ANTWERPSE, BELGISCHE EN EUROPESE GESCHIEDENIS, Wijnegem, Homunculus, 2010. kartonomslag in kleur, 145 x 210mm., 84pp., mooie en uitgebreide illustratie in kleur en z/w. Genummerd exemplaar binnen een oplage van 100. Nieuw. Boeknummer: 28165 | Prijs: EUR 11.00 In winkelwagen

GYSSELING, M/ BOUGARD, P. L'IMPOT ROYAL EN ARTOIS ( 1295 - 1302). ROLES DU 100e ET DU 50e PRESENTES ET PUBLIES AVEC UNE TABLE ANTHROPONYMIQUE. Leuven/ Brussel, Instituut voor Naamkunde/ Standaard - Boekhandel, 1970. Broche, couverture d' editeur, 16,5x25,5cm, 290pp. Anthroponymica uitgegeven door het instituut voor naamkunde te Leuven onder leiding van Prof. Dr. H. J. De Wijer en Prof. Dr. K. Roelandts, XVIII. Onomastica Neerlandica. Boeknummer: 8494 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

Harry van Royen, Marc Van de Cruys, Marc Cheron. Ter Doest. de abdij van onze lieve vrouw van ter Doest, herhaldiek. Wijnegem, Homunculus, 2011. Geniet, 47pp., 14.5x21cm., rijkelijk geillustr. in kleur. Nieuw. Boeknummer: 32977 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

HENDRICKX, M., JANSSEN, L., RUTTEN, H., SANGERS, H. STEVENSWEERT. MUNTEN EN KAARTEN. Leeuwarden, Hugo Suringar, 1983. GEBROCHEERD, originele geillustreerde uitgeversomslag, 21x15cm, 264pp, geillustreerd. De Munten en pattegronden, kaarten van Stevensweert Boeknummer: 6054 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Janssens, Hilde. VAN EVERS EN HEILIGEN. Antwerpen, Provincie Antwerpen, 1998. Linnen, met omslag, in-4?°, 178pp. ISBN: 9066250119 Wapens en vlaggen van de gemeenten in de provincie Antwerpen. Boeknummer: 2937 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

KUIPERS, Carl E.; HERALDICUM DISPUTATIONES INDEX 1996 - 2005, Wijnegem, Homunculus, 2006. Softcover onder stevige papieromslag in kleur, 145 x 210mm., 52pp. Kwartaalblad voor Heraldiek. Nieuw. Boeknummer: 28235 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

Luc Duerloo, Marc Cheron. Heraldiek van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Wijnegem, Homunculus, 2011. Geniet, 49pp., 14.5x21cm., rijkelijk geillustr. in kleur. Nieuw. Boeknummer: 32976 | Prijs: EUR 8.00 In winkelwagen

Luc Duerloo, Marc Cheron. Heraldiek van het bisdom Antwerpen Wijnegem, Homunculus, 2013. 2e. Geniet, 49pp., 14.5x21cm., rijkelijk geillustr. in kleur. Nieuw. Boeknummer: 42835 | Prijs: EUR 8.00 In winkelwagen

Lucien Penders. Familiewapens in Limburg Genk, Private edition -, 2016. softcover, 302 pagina's met talrijke afbeeldingen in kleur. ISBN: 9789090297088 Familiewapens in Limburg, een verzameling van vroegere uitgaven en publicaties van stads-, gemeente- en familiewapens in de regio Belgisch en Nederlands Limburg, aangevuld met nieuwe geregistreerde familiewapens.Ieder wapen is uniform afgebeeld in kleur, zonder dekkleed of helmteken. Dit lijvig verzamelwerk van 302 pagina?s omvat maar liefst 4.165 familiewapens. Het namen-, bronnen- en figurenregister zorgen ervoor dat je de familiewapens op een vlotte manier kan terug vinden in dit boek alsook in de geraadpleegde werken. Boeknummer: 52938 | Prijs: EUR 54.00 In winkelwagen

M. Van de Cruys & M. Cheron Averbode, Heraldiek Abdijen en Kloosters 35 Wijnegem, Homunculus, 2019. softcover geillustreerde kartonomslag in kleur, 145 x 210mm., 70 pp., illustraties in kleur Reeks Heraldiek Abdijen en Kloosters 35 Nieuw. Boeknummer: 52701 | Prijs: EUR 7.50 In winkelwagen

M. Van de Cruys & M. Cheron Sint-Salvator. de sint Salvatorabdij te Antwerpen. Wijnegem, Homunculus, 2005. geniet, geillustreerde kartonomslag in kleur, 145 x 210mm., 24pp., illustratie z/w. Reeks Heraldiek Abdijen en Kloosters 7. Nieuw. Boeknummer: 50659 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

M. Van de Cruys, Marc Cheron. Sint-Bernardus a/d Schelde, Heraldiek van Abdijen en kloosters 2 Wijnegem, Homunculus, 2019. softcover , 72pp., 14.5x21cm., rijkelijk geillustr. in kleur. Nieuw. Boeknummer: 52700 | Prijs: EUR 8.00 In winkelwagen

Menestrier, P.F.C. De La Compagnie De Jesus. La nouvelle methode raisonnee du blason, pour l'apprendre d'une maniere aisee. Lyon, Jacques Lions, 1718. Relie, demi-toile (peinte), plats marbrees, reliure du 19e siecle, 12mo, frontispice, 298pp., nombreuse gravures in textu, belle exemplaire complet. 29 planches en noir et blanc / nombreuses figures en noir et blanc dans le texte. Boeknummer: 42758 | Prijs: EUR 200.00 In winkelwagen

N/A. FOURBISSEUR. Armes anciennes, N/A. broche, 19,5x25cm, 6pp + 10 planches n/b. original, s,d, (1780) Contenant planches simples 10. armes, lames, sabre, machine a fourbir, outils, Boeknummer: 7585 | Prijs: EUR 125.00 In winkelwagen

N/A; ALMANACH DE LA NOBLESSE DU ROYAUME DE FRANCE POUR L'ANNEE 1846, Paris, Aubert, 1846. Relie, demi-simili-veau, page de titre au vignette, 115 x 185mm., (XXXIJ)355pp. Premiere et derniere annee de cette parution dans cette formule ( faisant suite aux Etrennes a la noblesse et a l'Etat de la noblesse publies par La-Chenaye-Desbois. Quelques rousseurs, sinon bon etat. Boeknummer: 21502 | Prijs: EUR 95.00 In winkelwagen

Noppen, Constant De heren van Boechout en hun waterburcht te Meise Brussel : Drukkerij Poot, 1991, 1991. Oorspronkelijk uitgevers omslag, 220 pagina's, geillustreerd. Boeknummer: 52329 | Prijs: EUR 25.00 In winkelwagen

PAESSENS, J.; FAM. PAESSENS IN DE VLAAMSE GESCHIEDENIS VL. BRABANT, Antwerpen, J. Paessens, /- 1984. Gebrocheerd, geillustreerde kartonomslag, 210 x 295mm., pagina's niet genummerd, z/w illustratie. Plaatsen : Diest van 1572 tot nu 1984 - Zichem naar Aarschot - Antwerpen en Brussel komen alle van de streek rond Diest.. Molenstede - Schaffen enz... Boeknummer: 21080 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

PAESSENS, J.; FAM. PAESSENS IN DE VLAAMSE GESCHIEDENIS VL. BRABANT, DEEL 2, Antwerpen, J. Paessens, /- 1984. Gebrocheerd, geillustreerde kartonomslag, 210 x 295mm., pagina's niet genummerd, z/w illustratie. Plaatsen : Diest van 1572 tot nu 1984 - Zichem naar Aarschot - Antwerpen en Brussel komen alle van de streek rond Diest.. Molenstede - Schaffen enz... Boeknummer: 21081 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

Pieter Donche & Marc Van de Cruys; Zonnebeke; onze lieve vrouwabdij van Zonnebeke, heraldiek. Wijnegem, Homunculus, 2013. geniet, geillustreerde kartonomslag in kleur, 145 x 210mm., 32pp., illustratie z/w. Reeks Heraldiek van Abdijen en Kloosters 29. Nieuw. Boeknummer: 42836 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

Pieter Donche, Ludo Vandamme Een Brugse genealoog aan het werk. De verzameling stambomen van Jacob Antoon Kerchof [BE] Van de Wiele, 2015. Paperback, 290x210mm, 128p, throughout colour illustrations, Dutch (NL) edition . ISBN: 9789076297583 Reeds in de 17de eeuw was genealogie een bloeiend bedrijf. Zo leert het genealogische kabinet van Jacob Antoon Kerchof die leefde en werkte in Brugge. Zijn verzameling van duizenden documenten kwam nagenoeg ongeschonden in onze tijd terecht. Van onooglijke papieren snippers tot grote veekleurige genealogieen op perkament. Dit boek neem een kijk in deze onschatbare verzameling en focust op de man achter de collectie. Kerchof kwam uit een Brugse bakkersfamilie. Als bescheiden kapelaan zag hij in familiekundig onderzoek een aanvullend inkomen, vooral een middel om zich in de burgerlijke en adellijke kringen van zijn tijd te begeven. Zijn streven om er bij te horen, zette hem evenwel aan tot liegen en vervalsen. Een grafsteen overkappen, een wapenschild recupereren en zijn afstamming fingeren: dit boek laat ook de duistere kant van het genealogische bedrijf zien. Maar de focus ligt vooral op de onpeilbare rijkdom van de verzameling, met dossiers over meer dan duizend families uit de Nederlanden en Noord-Frankrijk. Een inventaris wijst de weg en verschillende bijdragen geven aan hoe met deze collectie aan de slag te gaan. Boeknummer: 46862 | Prijs: EUR 25.00 In winkelwagen

ROELSTRAETE, Johan. DE VOOROUDERS VAN STIJN STREUVELS. Kortrijk, Familia et Patria, 1971. Geniet, originele papieren uitgeversomslag met foto-illustratie Stijn Streuvels in z/w, 23x15.5 cm., 12 + 55 pp., geillustreed in z/w. Boeknummer: 36023 | Prijs: EUR 24.00 In winkelwagen

SERVAIS, MAX. ARMORIAL DES PROVINCES ET DES COMMUNES DE BELGIQUE. Bruxelles, Credit Communal de Belgique, 1955. Relie, en toile, dos orne de piece de titre dore, plats de papiers illustre, 24x30,5cm, 1041pp , illustre en couleur. 1 volume, de 2500 exemplaires numerote. Les origines de l' Heraldique. Le langage et les lois heraldiques. Evolution de quelques formes hereldiques. Armoires et sceaux du Royaume de Belgique et de ses neuf provinces. Armoires des communes de Belgique. Emblemes reconnus et concedes par le Conseil Supreme de la Noblesse du Royaume des Pays - Bas et par le roi de Prusse. Etc. bon etat, Boeknummer: 5849 | Prijs: EUR 99.00 In winkelwagen

SERVAIS, MAX. ARMORIAL DES PROVINCES ET DES COMMUNES DE BELGIQUE. 2 vol. Bruxelles, Credit Communal de Belgique,, 1955-1969. Relie, en toile, dos orne de piece de titre dore, plats de papiers illustre, 24x30,5cm, 1041pp + 500pp. , illustre en couleur. 2 volumes de 2500 exemplaires numerote. Les origines de l' Heraldique. Le langage et les lois heraldiques. Evolution de quelques formes hereldiques. Armoires et sceaux du Royaume de Belgique et de ses neuf provinces. Armoires des communes de Belgique. Emblemes reconnus et concedes par le Conseil Supreme de la Noblesse du Royaume des Pays - Bas et par le roi de Prusse. Etc. avec supplement 1955 - 1969 ( text NL.) bon etat, Boeknummer: 22926 | Prijs: EUR 150.00 In winkelwagen

SPRANGERS, Henri. HONDERD VOOROUDERTAFELS VAN BEKENDE VLAMINGEN. Leuven, Jan van Helmont, 1993. Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 17.6x25 cm., 217 pp., geillustreerd in z/w. ISBN: 9074318045 Sprangers Henri beoefent sinds 1971 de genealogie. Eerst op zoek naar de eigen voorouders, gaat zijn aandacht ook naar anderen. Zo verleent hij door het samenstellen van vooroudertafels genealogische medewerking bij enkele herdenkingen. De in dit werk behandelde personen komen zowat uit het hele Vlaamse land en zijn reeds allen overleden. De vooroudertafels werden met een extra generatie uitgebreid. Men vindt hier ook de levensdata van de achte overgrootouders en de namen van de zestien betovergrootouders. Boeknummer: 26816 | Prijs: EUR 29.00 In winkelwagen

Stefan Crick, A.-M. Claessens-Pere (eindredactie). Wapenborden van het Zilvermuseum Sterckshof. Antwerpen, Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen, 2005. Softcover, 95 pp., 27x21cm., kleurenillustraties, biografie, bibliografie, Nederlandse tekst. . ISBN: 9066250763 Het Zilvermuseum bezit een grote collectie rouwborden van oude adellijke families uit Antwerpen. Een rouwbord is een ruitvormig schilderij waarop het wapenschild van een adellijke persoon en de datum van zijn overlijden geschilderd zijn. Boeknummer: 40268 | Prijs: EUR 30.00 In winkelwagen

Van de Cruys - E. Willems Kortenberg, De abdij van onze lieve vrouw en sint amandus te Kortenberg, heraldiek. Wijnegem, Homunculus, 2013. Geniet, 44pp., 14.5x21cm., rijkelijk geillustr. in kleu. Nieuw. Boeknummer: 42837 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

VAN DE CRUYS, Marc ( voorw. ); ATHONY WOOD. ESSAYS OVER HERALDISCHE KUNST, Wijnegem, Homunculus, 2009. Gebrocheerd, kartonomslag geillustreerd in kleur, 145 x 210mm., 32pp., illustratie in kleur en z/w. Reeks Over het Tekenen van Wapens 4. Genummerd exemplaar binnen een oplage van 100. Nieuw. Boeknummer: 28156 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

VAN DE CRUYS, Marc (ed; ); DE BOO, J.A.; SUTTER, Rolf en PRINKE, Rafal T.; OVER DE BETEKENIS VAN WAPENS, Wijnegem, Homunculus, 2010. Softcover onder stevige papieromslag in kleur, 145 x 210mm., 100pp., z/w illustratie. Heraldicum Disputationes Jubileumuitgave 2010. Uitgegeven ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van dit kwartaalblad voor Heraldiek. Genummerd exemplaar binnen een oplage van 200. Nieuw. Boeknummer: 28152 | Prijs: EUR 17.00 In winkelwagen


  Pagina 1 volgende >  laatste >>

Naar boven