OK  
  OK        Cancel  

De Gulden Passer

77 boeken gevonden
Pagina 1 volgende >  laatste >>

Angela Nuovo/ Joran Proot / Diane E Booton Competition in the European book market . prices and priveleges (fifteenth - seventeenth centuries) DE GULDEN PASSER. The golden Compasses 100:2 Antwerpen, Vereniging der Antwerpse Bibliofielen, 2023. softcover, 16.2x24.8 cm., 314 pages, Text in English / FR. illustr. Jaarboek van de vereniging der Antwerpse Bibliofielen. nr. 100:2 Competition in the European book market . prices and priveleges (fifteenth - seventeenth centuries) DE GULDEN PASSER. The golden Compasses 100:2 Boeknummer: 62567 | Prijs: EUR 69.00 In winkelwagen

Antwerpse bibliophielen DE GULDEN PASSER. (jaargang 73, 1995) Continental printing, Antwerpen. Gebrocheerd, 16x24cm, 250pp Jaargang van de vereeniging der Antwerpsche bibliothielen, jaargang 73, 1995. Boeknummer: 3922 | Prijs: EUR 25.00 In winkelwagen

Arents, Prosper Thijs, Alfons K.L. [edit.] Baudouin, Frans [bew.] DE BIBLIOTHEEK VAN PIETER PAUWEL RUBENS : EEN RECONSTRUCTIE. DE GULDEN PASSER. JAARGANG 78 - 79. Antwerpen, Vereniging der Antwerpse Bibliofielen, 2000-2001. softcover, originele uitgeversomslag met flappen, 16.2x24.8 cm., 387 pages, Tekst NL. Jaarboek van de vereniging der Antwerpse Bibliofielen. Met facsimile veilingcatalogus bibliotheek Albert Rubens feb. 1658 Ruim een halve eeuw geleden begon de bibliograaf Prosper Arents aan de realisatie van zijn vermetel plan om de bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens virtueel te reconstrueren. In 1961 publiceerde hij in Noordgouw een bondig maar nog steeds lezenswaardig verslag over de stand, op dat ogenblik, van zijn werkzaamheden onder de titel De bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens. Toen hij in 1984 op hoge leeftijd overleed, had hij vele honderden titels achterhaald, onderzocht en bibliografisch beschreven. Persklaar kon men zijn notities echter allerminst noemen, iets wat hij overigens zelf goed besefte. In 1994 slaagden Alfons Thijs en Ludo Simons erin onderzoeksgelden van de Universiteit Antwerpen / UFSIA ter beschikking te krijgen om Arents' gegevens electronisch te laten verwerken. Lia Baudouin, classica van vorming, die deze moeilijke en omvangrijke taak op zich nam, beperkte zich niet tot het invoeren van de titels, maar heeft ook bijkomende exemplaren opgespoord, Arents' bibliografische verwijzingen nagekeken en aangevuld en de uitgegeven correspondentie van P.P. Rubens opnieuw gescreend inzake lectuurgegevens. Een informele werkgroep, bestaande uit Arnout Balis, Frans Baudouin, Jacques de Bie, Pierre Delsaerdt, Marcus de Schepper, Ludo Simons en Alfons Thijs, begeleidde L. Baudouin bij haar ?monnikenwerk?. Na het verstrijken van het mandaat van de onderzoekster bleef toch nog heel wat werk te verrichten om het geheel persklaar te maken. Elly Cockx-Indestege, Jacques de Bie, Marcus de Schepper en Alfons Thijs behartigden deze laatste productiefase. Anna E.C. Simoni was zo vriendelijk voor Engelse samenvattingen te zorgen. De redactie achtte het nuttig dat Alfons Thijs, via bio-bibliografische gegevens over Prosper Arents, de cultuurhistorische context schetste waarin deze ?poging tot reconstructie van de Rubensbibliotheek? tot stand gekomen is. Zij prijst zich gelukkig dat Frans Baudouin, met zijn grondige kennis van Rubens en diens wereld, bereid was in een verkennende studie te peilen naar de inhoudelijke verscheidenheid en de functionele betekenis van deze kunstenaars- én geleerdenbibliotheek. De titelbeschrijvingen vormen uiteraard de hoofdbrok van de publicatie. Hierbij dient onderstreept dat noch Prosper Arents noch de bewerkers van zijn notities alle beschrijvingen met het boek in de hand konden controleren. In een minderheid van de gevallen moesten zij zich verlaten op bibliografische informatie uit bibliotheekcatalogi, bibliografieën en andere referentiewerken, soms op door bibliotheekverantwoordelijken schriftelijk verstrekte inlichtingen. Bij de aanduiding van bewaarplaatsen van de aangehaalde edities is niet naar volledigheid gestreefd. Enkel die exemplaren zijn vermeld welke door Arents of de bewerkers bij het onderzoek betrokken werden. Zoals uit de bijdrage van Frans Baudouin nog zal blijken, zijn de titels gegroepeerd in een aantal afdelingen, zelf geordend op basis van de toenemende mate van onzekerheid over de vraag of P.P. Rubens van het geciteerde werk wel degelijk een exemplaar in zijn bibliotheek had. In vele gevallen is op basis van het bronnenmateriaal niet uit te maken welke editie van een bepaald werk P.P. Rubens exact bezat. In zulke omstandigheden heeft Prosper Arents, in de regel, voor de (ten aanzien van de bron) meest recente uitgave geopteerd. De gebruiker van het corpus weze er zich dus steeds van bewust dat P.P. Rubens in werkelijkheid eventueel een andere, met name oudere editie van het betrokken werk kan bezeten hebben. Slechts van drie titels uit Rubens' bibliotheek is een exemplaar bekend dat zeker ooit eigendom was van de meester, waar namelijk een handgeschreven opdracht aan P.P. Rubens in voorkomt. Rubens verwierf zijn boekenbezit deels via aankopen bij de Officina Plantiniana. Slechts een deel van de desbetreffende archiefgegevens is door Max Rooses in zijn Petrus-Paulus Rubens en Balthasar Moretus gepubliceerd. Prosper Arents heeft de boekhouding van Moretus er opnieuw op nageslagen. Uit diezelfde journalen transcribeerde Prosper Arents ook de vermeldingen van: 1o een 70-tal boeken in 1628-1633 aangekocht door P.P. Rubens voor rekening van zijn zoon Albert, en 2o een 115 boeken aangekocht door Albert Rubens zelf (althans tot 1640). Elk van die werken heeft Arents tevens, naar best vermogen, geďdentificeerd. We hopen dit materiaal één van de volgende jaren te publiceren. scripties van Max Rooses nagekeken, waar nodig gecorrigeerd en aangevuld en vervolgens alle aldus gevonden titels naar best vermogen geďdentificeerd en er exemplaren van opgespoord. Identificatie was vaak niet gemakkelijk, daar de bibliograaf vaststelde dat in de journalen vermelde formaten, vooral bij kleine boekjes, ?meer naar het uitzicht van het boek dan naar het vouwen van het blad? verwezen. Boeknummer: 1928 | Prijs: EUR 79.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 24e jaargang, 1946 bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 104 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58836 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 26e jaargang, 1948, nr 1 en 2, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 235 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58838 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 26e jaargang, 1948, nr 3 en 4, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 297 pages vervolg van 58838 bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58839 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 27e jaargang, 1949, nr 1, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 79 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58837 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 41e jaargang, 1963, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 197 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58840 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 43e jaargang, 1965,, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. Hardcover,niet origineel , 14,7 x 24,5cm, 298 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58841 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 43e jaargang, 1965,, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. Hardcover,niet origineel , 14,7 x 24,5cm, 298 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58842 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 50e jaargang, 1972 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 180 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58844 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 51e jaargang, 1973 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 112 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 34 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 51e jaargang, 1973 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 112 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58843 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 52e jaargang, 1974 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel, 1974, 1974. softcover, 16,5 x 25cm, 214 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58922 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 54e jaargang, 1976 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,, 1976. softcover, 16,5 x 25cm, 110 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58848 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 55e jaargang, 1977 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 153 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58845 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 55e jaargang, 1977 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 153 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58849 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 56e jaargang, 1978 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 167 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58846 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 56e jaargang, 1978 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 171 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58850 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 57e jaargang, 1979 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 176 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58847 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 57e jaargang, 1979 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 176 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58851 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 58-59e jaargang, 1980-1981 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 112pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58853 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 60e jaargang, 1982 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, numberous loose pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58854 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 65e jaargang, 1987 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 124 pages, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58855 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 66-67e jaargang, 1988-1989 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 692 pages bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58852 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 68e jaargang, 1990 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 220 pages, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58860 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 69e jaargang, 1991 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,, 1991. softcover, 16,5 x 25cm, 225 pages, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58856 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 70e jaargang, 1992 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 240 pages, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58857 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 71-72e jaargang, 1993-1994 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,, 1993-94. softcover, 16,5 x 25cm, 370 pages, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58861 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 73e jaargang, 1995 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,, 1995. softcover, 16,5 x 25cm, 252 pages, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58862 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 75e jaargang, 1997 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 280 pages, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58858 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Articles and contributions from The Golden Passer DE GULDEN PASSER, 76-77e jaargang, 1998-1999 , bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen The Golden Compasses. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel,. softcover, 16,5 x 25cm, 415 pages, bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Articles and contributions from The Golden Passer Boeknummer: 58859 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

DE SCHEPPER, MARCUS/ DE NAVE, FRANCINE. STUDIA IN MEMORIAM CHRISTOPHORI PLANTINI ( ca. 1520 - 1589). Antverpiae, " Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen", 1989. Gebonden, uitgeversplatten versierd met verguld wapenschilde op de voorplat en vergulde titel op de rug, 25x16,5cm, 692pp, geillustreerd z/w. Ex Officina Plantiniana. De Gulden Passer, jaargang 66-67. Plantijns reinaertdrukken, henrick niclaes, albumbijdragen van Plantijn, plantijnstudies,het boekbedrijf etc, Boeknummer: 13737 | Prijs: EUR 60.00 In winkelwagen

GERLO, A./ VERTESSEN, I./ VERVLIET, H.D.L. DE GULDEN PASSER. Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1964. Originele uitgeversomslag geillustreerd, 16,5x25,5cm, 232pp, geillustreerd z/w. Driemaandelijks bulletin van de vereeniging der Antwerpsche bibliophielen. 42e jaargang, n?° 1 - 3. La correspondance inedite de Juste Lipse conservee au Musee Plantin - Moretus. Boeknummer: 8403 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

N/A. Bulletijn van de maatschappij der Antwerpsche bibliophilen. Jaargangen 1 (1877) en 2 (1878). Antwerpen (L. Beerts) - Gent (Ad. Hoste), 1882. Halfleder met gemarmerde platten, 2 delen in 1 band, 202+282pp.,15.5x23cm, goede staat De eerste twee jaargangen 1877-1878, gebonden in een volume, bevatten de wetten en de verslagen van de Maatschappij der Antwerpsche Bibliophilen. Boeknummer: 28609 | Prijs: EUR 125.00 In winkelwagen

N/A. DE ' VEREENIGING DER ANTWERPSCHE BIBLIOPHIELEN' HONDERD JAAR 1877 - 1977. Antwepen, Museum Plantin-Moretus, 1977. Originele geillustreerde uitgeversomslag, 16x24cm, 13pp. Boeknummer: 12398 | Prijs: EUR 5.00 In winkelwagen

N/A. DE GULDEN PASSER, jaargang 27. nr. 1. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel, 1949. Paperback, 16,5 x 25cm, 79pp. Driemaandelijksch bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Kaft beschadigd. Boeknummer: 4099 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

N/A. DE GULDEN PASSER, jaargang 54. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel, 1976. Paperback, 16,5 x 25cm, 110pp. bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Boeknummer: 4095 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

N/A. DE GULDEN PASSER, jaargang 56. Antwerpen, de Nederlandse Boekhandel, 1978. Paperback, 16,5 x 25cm, 171pp. bulletin van de vereeniging der Antwerpse Bibliophielen. Boeknummer: 4106 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

N/A. DE GULDEN PASSER, JAARGANG 71-72. Antwerpen, De Gulden Passer, 1993-1994. Originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 370 pp. Nieuwe staat. Jaarboek van de vereniging der Antwerpsche Bibliophielen. Boeknummer: 26397 | Prijs: EUR 25.00 In winkelwagen


  Pagina 1 volgende >  laatste >>

Naar boven