OK  
  OK        Cancel  

Heraldiek

89 boeken gevonden
Pagina 1 volgende >  laatste >>

BIESWAL, Paul; HISTOIRE DE LA FAMILLE BIESWAL, Bruges, Westvlaamse Drukkerij en Uitgeverij, 1970. Broché, couverture papier, 160 x 215mm., 308pp., 17 planches n/b. Tablettes des Flandres Document 5. Exemplaire numérotée dans une tirage de 300. Bon état. Boeknummer: 22099 | Prijs: EUR 50.00 In winkelwagen

DE GHELLINCK VAERNEWYCK, Xavier; PETIT TRAITE DE LA NOBLESSE EN BELGIQUE II. BIBLIOTHEQUE HERALDIQUE, Bruxelles, Editions "Tradition, 1948. Broché, couverture papier rigide illustrée, 190 x 280mm., 214pp., 1 carte dépliante. Exemplaire numérotée dans un tirage de 460. Papier sans bois. Carte nobiliaire de la Belgique ancienne Boeknummer: 21532 | Prijs: EUR 70.00 In winkelwagen

DE WILS, M.; HUWELIJKSINZEGENINGEN IN DE SINT-JACOBUSPAROCHIE TE CAPPELLEN 1801 - 1901, Kapellen, 2004. Bundel op A4-formaat, met lichtblauw geïullustreerd voorblad, 164pp. Gegevens die werden overgenomen uit de parochieregisters. In prima staat. Boeknummer: 20824 | Prijs: EUR 14.00 In winkelwagen

DEBRABANDERE, Frans; VAN VOORNAAM TOT ACHTERNAAM, Brugge, Bond van de Westvlaamse Folkloristen, 1971. Gebrocheerd onder geïllustreerde kartonomslag, 120 x 200mm., 237pp. 'n Bundel radiopraatjes over doopnamen en de familienamen die eruit groeiden. Draagt opdracht en handtekening van de auteur. Boekje is in goede staat. Boeknummer: 16560 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Desprechins. Liévin Bauwens et sa famille. bruges,, 1954. softcover, 238pp. tablettes des Flandres recueil 5. Boeknummer: 42047 | Prijs: EUR 40.00 In winkelwagen

Donche en Ludo Verdamme Een Brugse genealoog aan het werk. De verzameling stambomen van J.A. Kerchof Wiele, 2015. Softcover, 128pp. met prachtige illustraties Including an index. Fine copy. ISBN: 9789076297583 In de 17de eeuw al verzamelde Jacob Kerchof (1625-1685) de stambomen van 1200 families uit de Zuidelijke Nederlanden. De Openbare Bibliotheek Brugge kocht de verzameling eind 2014 aan. De schitterend ingekleurde manuscripten bevatten heel wat genealogische informatie, maar toont toch ook vooral hoe een genealoog in de 17de eeuw te werk ging. J.A. Kerchof werd in 1625 in Brugge geboren en verbleef er ook het grootste deel van zijn leven. In 1654 werd hij kapelaan van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar hij zich wijdde aan genealogie (familiekunde) en heraldiek (wapenkunde). Zijn jarenlange genealogische onderzoek over ?notabele? families in Brugge en de Zuidelijke Nederlanden resulteerde in een select aantal handschriften dat nooit in druk werd uitgegeven. De verzameling bestaat uit ca. 1200 losse bifolia. Een bifolium is een vel papier, in dit geval van groot formaat, dat op de langse zijde eenmaal wordt gevouwen zodat er telkens twee bladen (folio?s) of vier bladzijden zijn. Elk bifolium is gewijd aan één familie. Voor families waar meer gegevens beschikbaar waren, werd een tweede of zelfs een derde bifolium aangemaakt die vervolgens in elkaar werden geschoven. Jacobus Kerchof ging systematisch te werk: hij schreef de familienaam met wapenschild en korte beschrijving telkens op een vaste plaats. De verschillende generaties noteerde hij in kolommen, waarbij opvalt dat de meest recente gegevens niet in de rechterkolom terechtkwamen en dat Kerchof dus ruimte voorzag om de genealogieën aan te vullen (ook na zijn eigen dood). De laatste bladzijde was telkens gereserveerd voor ?annotations?: losse aantekeningen van naamdragers die niet in de genealogie pasten, wetenswaardigheden en de gebruikte bronnen, vooral (Brugse) kerkarchieven en graf(gedenk)stenen in kerken en kapellen. Na Kerchofs dood werd zijn werk verder aangevuld, weliswaar niet in de ruimte die hij daarvoor voorzien had, maar wel door losse bladen in te voegen. Dat gebeurde overwegend in de 18de eeuw door de Brugse kunstenaar en kroniekschrijver Pieter Le Doulx (1730-1807). De meest in het oog springende aanvullingen bestaan uit losse documenten die op een of andere manier verband houden met de familie: laatmiddeleeuwse oorkonden, kleine ontvangstbewijzen, 17de-eeuws drukwerk, maar even goed 19de-eeuws materiaal. Uit onderzoek blijkt evenwel dat er niet alleen aanvullingen waren, maar dat er doorheen de jaren ook gegevens verloren zijn gegaan. Waarschijnlijk telde de verzameling oorspronkelijk meer dan 1400 bifolia. De waarde van de verzameling beperkt zich niet tot de genealogische informatie die ze bevat. De verzameling toont vooral ook hoe één van de vroegste Brugse genealogen onderzoek deed binnen een ruim, zelfs internationaal netwerk en is in die zin een bijzondere bron voor de studie van kennissystemen in het verleden: hoe werd informatie vastgelegd, geordend, uitgebreid en toegankelijk gemaakt Boeknummer: 47055 | Prijs: EUR 24.50 In winkelwagen

Dr. Ernest Warlop / Lieve Viaene- A wouters Gemeentewapens in België, Vlaanderen en Brussel. Dexia Brussel, 2002,. Gebonden in linnen met omslagwikkel, 2 delen A-l+M-Z; 444+555pp, veel en prachtige wapens in kleur, Het concept van het nieuwe Wapenboek is, in vergelijking met het werk van Servais, nog ambitieuzer. Zijn belangrijkste doelstelling is de bundeling van het heraldisch verleden en heden van alle gemeenten op basis van de officiële documenten. Alle recente en vroegere wapenerkenningen of -verleningen komen aan bod, van Napoleon, over Willem I en de Belgische koningen, tot de Vlaamse bevoegde minister. De tekeningen zijn afkomstig van het originele diploma (dus met alle buitenversierselen) en ook de wapenbeschrijvingen zijn letterlijk uit het diploma overgenomen. De specifieke heraldische literatuur is zo volledig mogelijk geëxerpeerd. Naast de gemeentewapens, zijn ook de symbolen van de Belgische Staat, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse provincies behandeld. Een register op alle (deel)gemeenten en op de wapenfiguren sluit het werk af. in 1955 gaf het toenmalige Gemeentekrediet het standaardwerk uit van Max Servais: Wapenboek van de Provinciën en gemeenten van België, dat in 1969 een Supplement kreeg. Na een reeks samenvoegingen van gemeenten werd het aantal Belgische gemeenten intussen van 2.359 tot 589 gereduceerd. Een decreet van de Vlaamse Gemeenschap voorzag in 1977 dat elke Vlaamse gemeente voortaan een eigen wapen en vlag moest bepalen. Een daartoe opgericht adviesorgaan, de Vlaamse Heraldische Raad, begeleidde gedurende zowat twintig jaar de werkzaamheden.De publicatie van Servais, sedert jaren uitverkocht en ingevolge de samenvoegingen van gemeenten ook niet meer actueel, was dus dringend aan een opvolger toe. Boeknummer: 13122 | Prijs: EUR 60.00 In winkelwagen

DUERLOO, Luc en CHERON, Marc; HERALDIEK VAN HET BISDOM GENT, Wijnegem, Homunculus, 2011. geniet, onder stevige papieromslag in kleur, 145 x 210mm., 36pp., kleurillustratie. Bisschoppen - Hulpbisschoppen - Kapittel van Sint-Baafs. Nieuw. Boeknummer: 28223 | Prijs: EUR 8.00 In winkelwagen

FROMONT A. et De MEUNYNCK A. HISTOIRE DES CANONNIERS DE LILLE. 2 volumes. Liége / Luik, Quarre, 1892. Relie l'epoque, 2 vol in-4. 253 pages. 1 f.n.ch. 43 pages. et 2 ff.n.ch. 326 pages. 1 f.n.ch. 74 pages., Ouvrage orné de 10 chromolithographies, de 7 plans hors texte, de nombreux dessins dans le texte. tres bon etat. Première partie. La Confrérie de Sainte-Barbe.+ seconde partie, les canonniers sédentaires ; Ouvrage orné de 10 chromolithographies, de 7 plans hors texte, de nombreux dessins dans le texte complet in DEUX VOLUMES original. Boeknummer: 51945 | Prijs: EUR 225.00 In winkelwagen

GENARD, P.; Wapenboek der Antwerpsche gemeenteinstellingen sedert de vroegste tijden tot op onze dagen / Armorial des institutions communales d'Anvers depuis les temps les plus reculés jusqu'a nos jours Antwerpen, Boek- en steendrukkerij Weduwe de Backer, 1883. Tweetalige editie, gebonden in bruin halfleder, gemarmerde buitenplatten, 5 nerven en titelvignet op rug, gedecoreerde binnenste schutbladen, ex-libris, 1 nederlandstalige en 1 franstalige titelpagina in zwart en rood en met vignet, 235 x 315mm., 208 + 200pp. + XXX zeer mooie litho's hors texte. Goede staat. VERKLARING DER HERALDIEKE TEEKENS het onderhavige boek hebben wij ons van de teekens bediend welke in meestal de opstellen over de wapenkunde worden gebezigd. Voor de Nederlandsche benamingen hebben wij het stelsel gevolgd in 1847 door den heer Ph.-C. van den Bergh in zijn voortreffelijk schrift : Grondtrekken der Nederlandsche Wapenkunde (1) ontwikkeld, stelsel waarbij wij ons sedert lang hebben aangesloten, als blijkt uit onze aanteekeningen in de Verzameling van graf- en gedenkschriften der provincie Antwerpen, uit onze verhandelingen over de Wapenkunde, in de twee eerste deelen van het tijdschrift de Vlaamsche school opgenomen en uit onze aanteekening : Een woord over de Nederlandsche heraldieke benamingen, in 1874 aan de Zuid-Nederlandsche maatschappij voor Taal- en Letterkunde medegedeeld (2). Oorsprong der stad Antwerpen . ? De geschiedenis en de- le geilde. ? De burcht. ? De oude stadszegels . ? Het eerste stadswapen . ? Plan van het werk. etc. Boeknummer: 30864 | Prijs: EUR 350.00 In winkelwagen

GENARD, P.; WAPENBOEK DER ANTWERPSCHE GEMEENTEINSTELLINGEN SEDERT DE VROEGSTE TIJDEN TOT OP ONZE DAGEN/ ARMORIAL DES INSTITUTIONS COMMUNALES D'ANVERS DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULES JUSQU'A NOS JOURS, Antwerpen, De Backer, 1883. Tweetalige editie, gebonden in bruin halfleder, gemarmerde buitenplatten, 5 nerven en titelvignet op rug, gedecoreerde binnenste schutbladen, ex-libris, 1 nederlandstalige en 1 franstalige titelpagina in zwart en rood en met vignet, 235 x 315mm., 208 + 200pp. + XXX zeer mooie kleurplaten hors texte. Met opdracht, voorwoord en verklaring der heraldieke tekens. In prima staat. Boeknummer: 19549 | Prijs: EUR 450.00 In winkelwagen

GILSON, Jules; AINSI ETAIT GENAPPE, Antwerpen, De Vries. Relié, 75pp. 75 photo's Met harde kaft Afmetingen: 240 mm x 160 mm x 10 mm ISBN: 9789061740216 Nouveau. Boeknummer: 30250 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

GOOLENAERTS, Jos; 150 HERALDISCHE PORTRETTEN VAN BELANGRIJKE PERSONEN UIT DE ANTWERPSE, BELGISCHE EN EUROPESE GESCHIEDENIS, Wijnegem, Homunculus, 2010. Gebrocheerd onder kartonomslag in kleur, 145 x 210mm., 84pp., mooie en uitgebreide illustratie in kleur en z/w. Genummerd exemplaar binnen een oplage van 100. Nieuw. Boeknummer: 28165 | Prijs: EUR 11.00 In winkelwagen

GYSSELING, M/ BOUGARD, P. L'IMPÔT ROYAL EN ARTOIS ( 1295 - 1302). RÔLES DU 100e ET DU 50e PRÉSENTÉS ET PUBLIÉS AVEC UNE TABLE ANTHROPONYMIQUE. Leuven/ Brussel, Instituut voor Naamkunde/ Standaard - Boekhandel, 1970. Broché, couverture d' éditeur, 16,5x25,5cm, 290pp. Anthroponymica uitgegeven door het instituut voor naamkunde te Leuven onder leiding van Prof. Dr. H. J. De Wijer en Prof. Dr. K. Roelandts, XVIII. Onomastica Neerlandica. Boeknummer: 8494 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

Harry van Royen, Marc Van de Cruys, Marc Cheron. Ter Doest. de abdij van onze lieve vrouw van ter Doest, herhaldiek. Wijnegem, Homunculus, 2011. Geniet, 47pp., 14.5x21cm., rijkelijk geïllustr. in kleur. Nieuw. Boeknummer: 32977 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

HEIM, Bruno Bernard. KERKELIJKE HERALDIEK VAN 1270 TOT JOHANNES PAULUS II. Averbode/ Helmond, Altiora/ Helmond, 1980. Gebonden, geïllustreerde kartonomslag in kleur, 26x20 cm., 183 pp., zeer uitgebreid geïllustreerd in kleur en z/w. ISBN: 9031702161 De auteur stelde gefundeerde bepalingen op van waaruit de toekomstige kerkelijke heraldiek opgebouwd kon worden. Boeknummer: 21865 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

HENDRICKX, M., JANSSEN, L., RUTTEN, H., SANGERS, H. STEVENSWEERT. MUNTEN EN KAARTEN. Leeuwarden, Hugo Suringar, 1983. GEBROCHEERD, originele geïllustreerde uitgeversomslag, 21x15cm, 264pp, geïllustreerd. De Munten en pattegronden, kaarten van Stevensweert Boeknummer: 6054 | Prijs: EUR 10.00 In winkelwagen

HOLLA, Akki; STAMBOOMONDERZOEK. GENEALOGIE EN DE PC, Soest, Sybex, 1994. Gebonden, geïllustreerde kartonomslag in kleur, 165 x 240mm., . ISBN: 9051607393 Boordevol tips - Achtergrondinformatie - Uitgewerkt met PRO-GEN - Inclusief diskette met demo-versie PRO-GEN en voorbeeldbestanden - Uitgebreid naslagdeel. Boek is in nieuwstaat. Boeknummer: 21748 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Houte de Lange, C. E. G. ten Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten, Een overzicht van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlanden. 2 banden. Uitgeversmaatschappij, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 2001. Hardcovers in Original cloth. gebonden in groen linnen band, 2 delen in foedraal. Deze uitgave is genummerd 1 - 350. dit is No. 236. aantal pp; 347 +345. Met leeslint. . ISBN: 9080038296 in prima staat !! Een overzicht van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlanden. 2 banden. beperkte oplage zeldzaam ! Boeknummer: 47702 | Prijs: EUR 399.00 In winkelwagen

JANSSEN, Gerard; ARMORIAL DE DUNKERQUE, Handzame, Familia et Patria, 1974. Relié, toile bleue à l'impression doré, 205 x 295mm., 137pp. Exemplaire numeroté et signé par l'auteur. En bon état. Boeknummer: 18430 | Prijs: EUR 65.00 In winkelwagen

Janssens, Hilde. VAN EVERS EN HEILIGEN. Antwerpen, Provincie Antwerpen, 1998. Linnen, met omslag, in-4°, 178pp. ISBN: 9066250119 Wapens en vlaggen van de gemeenten in de provincie Antwerpen. Boeknummer: 2937 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

KUIPERS, Carl E.; HERALDICUM DISPUTATIONES INDEX 1996 - 2005, Wijnegem, Homunculus, 2006. Gebrocheerd onder stevige papieromslag in kleur, 145 x 210mm., 52pp. Kwartaalblad voor Heraldiek. Nieuw. Boeknummer: 28235 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

Luc Duerloo, Marc Cheron. Heraldiek van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Wijnegem, Homunculus, 2011. Geniet, 49pp., 14.5x21cm., rijkelijk geïllustr. in kleur. Nieuw. Boeknummer: 32976 | Prijs: EUR 8.00 In winkelwagen

Luc Duerloo, Marc Cheron. Heraldiek van het bisdom Antwerpen Wijnegem, Homunculus, 2013. 2e. Geniet, 49pp., 14.5x21cm., rijkelijk geïllustr. in kleur. Nieuw. Boeknummer: 42835 | Prijs: EUR 8.00 In winkelwagen

M. Van de Cruys & M. Cheron Sint-Salvator. de sint Salvatorabdij te Antwerpen. Wijnegem, Homunculus, 2005. geniet, geïllustreerde kartonomslag in kleur, 145 x 210mm., 24pp., illustratie z/w. Reeks Heraldiek Abdijen en Kloosters 7. Nieuw. Boeknummer: 50659 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

Menestrier, P.F.C. La nouvelle methode raisonnée du blason, pour l'apprendre d'une maniere aisée. Lyon, Jacques Lions, 1718. Relié, demi-toile (peinte), plats marbrées, reliure du 19e siècle, 12mo, frontispice, 298pp., nombreuse gravures in textu, belle exemplaire complet. Boeknummer: 42758 | Prijs: EUR 275.00 In winkelwagen

N/A. FOURBISSEUR. Armes anciennes, N/A. broché, 19,5x25cm, 6pp + 10 planches n/b. original, s,d, (1780) Contenant planches simples 10. armes, lames, sabre, machine à fourbir, outils, Boeknummer: 7585 | Prijs: EUR 125.00 In winkelwagen

N/A; ALMANACH DE LA NOBLESSE DU ROYAUME DE FRANCE POUR L'ANNEE 1846, Paris, Aubert, 1846. Relié, demi-simili-veau, page de titre au vignette, 115 x 185mm., (XXXIJ)355pp. Première et dernière année de cette parution dans cette formule ( faisant suite aux Etrennes à la noblesse et à l'Etat de la noblesse publies par La-Chenaye-Desbois. Quelques rousseurs, sinon bon état. Boeknummer: 21502 | Prijs: EUR 95.00 In winkelwagen

PAESSENS, J.; FAM. PAESSENS IN DE VLAAMSE GESCHIEDENIS VL. BRABANT, Antwerpen, J. Paessens, /- 1984. Gebrocheerd, geïllustreerde kartonomslag, 210 x 295mm., pagina's niet genummerd, z/w illustratie. Plaatsen : Diest van 1572 tot nu 1984 - Zichem naar Aarschot - Antwerpen en Brüssel komen alle van de streek rond Diest.. Molenstede - Schaffen enz... Boeknummer: 21080 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

PAESSENS, J.; FAM. PAESSENS IN DE VLAAMSE GESCHIEDENIS VL. BRABANT, DEEL 2, Antwerpen, J. Paessens, /- 1984. Gebrocheerd, geïllustreerde kartonomslag, 210 x 295mm., pagina's niet genummerd, z/w illustratie. Plaatsen : Diest van 1572 tot nu 1984 - Zichem naar Aarschot - Antwerpen en Brüssel komen alle van de streek rond Diest.. Molenstede - Schaffen enz... Boeknummer: 21081 | Prijs: EUR 15.00 In winkelwagen

PAMA, C. RIETSTAP'S HANDBOEK DER WAPENKUNDE. Leiden, Brill, 1961. Gebonden, oranjebruin linnen met goudopdruk, frontispice in kleur, originele titelpagina in zwart en rood, 155 x 245mm., 376pp., uitgebreide z/w illustratie. Met heraldische woordenlijst in Frans, Engels, Duits en Afrikaans. Ontstaan en groei - De blazoenering - Het schild en zijn verdelingen, herautsstukken, onderverdelingen en kleuren - Natuurlijke wapenfiguren - Kunstmatige wapenfiguren - Fabeldieren - Huismerken - De schilddekking - Andere versieringen van het schild - Heraldische onderscheidingstekens - Leuzen en andere kentekens - Overheidsbemoeiingen en wapenrecht. Boek is in goede staat. Boeknummer: 20986 | Prijs: EUR 45.00 In winkelwagen

 
Pieter Donche & Marc Van de Cruys; Zonnebeke; onze lieve vrouwabdij van Zonnebeke, heraldiek. Wijnegem, Homunculus, 2013. geniet, geïllustreerde kartonomslag in kleur, 145 x 210mm., 32pp., illustratie z/w. Reeks Heraldiek van Abdijen en Kloosters 29. Nieuw. Boeknummer: 42836 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen

Pieter Donche, Ludo Vandamme Een Brugse genealoog aan het werk. De verzameling stambomen van Jacob Antoon Kerchof [BE] Van de Wiele, 2015. Paperback, 290x210mm, 128p, throughout colour illustrations, Dutch (NL) edition . ISBN: 9789076297583 Reeds in de 17de eeuw was genealogie een bloeiend bedrijf. Zo leert het genealogische kabinet van Jacob Antoon Kerchof die leefde en werkte in Brugge. Zijn verzameling van duizenden documenten kwam nagenoeg ongeschonden in onze tijd terecht. Van onooglijke papieren snippers tot grote veekleurige genealogieën op perkament. Dit boek neem een kijk in deze onschatbare verzameling en focust op de man achter de collectie. Kerchof kwam uit een Brugse bakkersfamilie. Als bescheiden kapelaan zag hij in familiekundig onderzoek een aanvullend inkomen, vooral een middel om zich in de burgerlijke en adellijke kringen van zijn tijd te begeven. Zijn streven om er bij te horen, zette hem evenwel aan tot liegen en vervalsen. Een grafsteen overkappen, een wapenschild recupereren en zijn afstamming fingeren: dit boek laat ook de duistere kant van het genealogische bedrijf zien. Maar de focus ligt vooral op de onpeilbare rijkdom van de verzameling, met dossiers over meer dan duizend families uit de Nederlanden en Noord-Frankrijk. Een inventaris wijst de weg en verschillende bijdragen geven aan hoe met deze collectie aan de slag te gaan. Boeknummer: 46862 | Prijs: EUR 24.00 In winkelwagen

ROELSTRAETE, Johan. DE VOOROUDERS VAN STIJN STREUVELS. Kortrijk, Familia et Patria, 1971. Geniet, originele papieren uitgeversomslag met foto-illustratie Stijn Streuvels in z/w, 23x15.5 cm., 12 + 55 pp., geïllustreed in z/w. Boeknummer: 36023 | Prijs: EUR 24.00 In winkelwagen

 
SERVAIS, MAX. ARMORIAL DES PROVINCES ET DES COMMUNES DE BELGIQUE. Bruxelles, Crédit Communal de Belgique, 1955. Relié, en toile, dos orné de pièce de titre doré, plats de papiers illustré, 24x30,5cm, 1041pp , illustré en couleur. 1 volume, de 2500 exemplaires numéroté. Les origines de l' Heraldique. Le langage et les lois héraldiques. Evolution de quelques formes héreldiques. Armoires et sceaux du Royaume de Belgique et de ses neuf provinces. Armoires des communes de Belgique. Emblèmes reconnus et concédés par le Conseil Suprême de la Noblesse du Royaume des Pays - Bas et par le roi de Prusse. Etc. bon etat, Boeknummer: 5849 | Prijs: EUR 99.00 In winkelwagen

 
SERVAIS, MAX. ARMORIAL DES PROVINCES ET DES COMMUNES DE BELGIQUE. 2 vol. Bruxelles, Crédit Communal de Belgique,, 1955-1969. Relié, en toile, dos orné de pièce de titre doré, plats de papiers illustré, 24x30,5cm, 1041pp + 500pp. , illustré en couleur. 2 volumes de 2500 exemplaires numéroté. Les origines de l' Heraldique. Le langage et les lois héraldiques. Evolution de quelques formes héreldiques. Armoires et sceaux du Royaume de Belgique et de ses neuf provinces. Armoires des communes de Belgique. Emblèmes reconnus et concédés par le Conseil Suprême de la Noblesse du Royaume des Pays - Bas et par le roi de Prusse. Etc. avec supplement 1955 - 1969 ( text NL.) bon etat, Boeknummer: 22926 | Prijs: EUR 150.00 In winkelwagen

SPRANGERS, Henri. HONDERD VOOROUDERTAFELS VAN BEKENDE VLAMINGEN. Leuven, Jan van Helmont, 1993. Gebrocheerd, originele uitgeversomslag, 17.6x25 cm., 217 pp., geïllustreerd in z/w. ISBN: 9074318045 Sprangers Henri beoefent sinds 1971 de genealogie. Eerst op zoek naar de eigen voorouders, gaat zijn aandacht ook naar anderen. Zo verleent hij door het samenstellen van vooroudertafels genealogische medewerking bij enkele herdenkingen. De in dit werk behandelde personen komen zowat uit het hele Vlaamse land en zijn reeds allen overleden. De vooroudertafels werden met een extra generatie uitgebreid. Men vindt hier ook de levensdata van de achte overgrootouders en de namen van de zestien betovergrootouders. Boeknummer: 26816 | Prijs: EUR 29.00 In winkelwagen

Stefan Crick, A.-M. Claessens-Peré (eindredactie). Wapenborden van het Zilvermuseum Sterckshof. Antwerpen, Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen, 2005. Softcover, 95 pp., 27x21cm., kleurenillustraties, biografie, bibliografie, Nederlandse tekst. . ISBN: 9066250763 Het Zilvermuseum bezit een grote collectie rouwborden van oude adellijke families uit Antwerpen. Een rouwbord is een ruitvormig schilderij waarop het wapenschild van een adellijke persoon en de datum van zijn overlijden geschilderd zijn. Boeknummer: 40268 | Prijs: EUR 20.00 In winkelwagen

Valkenet, Van Mensfoort. GENEALOGIE Van Mensfort , Van Mensfoort, Van Mensvoort. Waalwijk, Eigen Beheer, 2018. Gebonden, Hardcover, 415 pagina's met afbeeldingen in kleur en z/w. index , Personenindex, kader index, bronnen, De Stamhouders, de Familienaam, . Fraai uitgeven boek der familie Van Mensfoort vanaf 1650 tot heden, aangevuld met aangenaam leesbare geschiedkundige teksten. beperkte oplage. Boeknummer: 51731 | Prijs: EUR 68.50 In winkelwagen

Van de Cruys - E. Willems Kortenberg, De abdij van onze lieve vrouw en sint amandus te Kortenberg, heraldiek. Wijnegem, Homunculus, 2013. Geniet, 44pp., 14.5x21cm., rijkelijk geïllustr. in kleu. Nieuw. Boeknummer: 42837 | Prijs: EUR 7.00 In winkelwagen


  Pagina 1 volgende >  laatste >>

Naar boven