OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

N/A. Ordonnantie Albertine op de policie ende administratie vande goederen ende inne-komen der stadt Antwerpen. Antwerpen, Plantiinsche Druckeriie, 1665.. Convoluut, kalfslederen contemporaine band, sleets, met gebruikssporen,135+57+19+34+34+15pp., 20x15cm., aanvaarbare staat. Convoluut: bijgevoegd: 1) Naeder reglement ghevoeght tot de aordonnantie Albertine. Antwerpen, Plantijnsche Druckeriie, 1681 2) Ordonantie vande Ertshertogenhen onse souveraine princen, rakende het stuck vande Gulden ende Borgerlijcke Machte der Stadt van Antwerpen. Antwerpen, Geeraerdt van Wolfschaten, 1618, 3) Ordonnantie des Koninghs onse ghenadighsten Heere ende Prince op't stuck vande Wacht, soo vande Gulden als vande Bhorgherlijcke Vendelen der Stadt van Antwerpen. Antwerpen, Plantiinsche Druckeriie, 1623. enz... Belangwekkende bundeling van zeventiende-eeuwse wetteksten en ordonnanties betreffende de stad Antwerpen EUR 300.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven