OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Herwig Todts / Bollen HENRI DE BRAEKELEER 1840-1888 catalogue raisonne NL /FR. Brussel, ludion / Ronny van de Velde, 2019.. Hardcover, 325 x 245 mm, 440 pages; NL/ FR edition. Nieuwe kennismaking met een weerbarstig oeuvre In 1872 bezocht Vincent Van Gogh - toen nog een jonge medewerker van de kunsthandel Goupil & Cie - de grote driejaarlijkse zomertentoonstelling in Brussel. Hij werd er getroffen door drie "prachtige" schilderijen van de hand van Henri De Braekeleer. Van Gogh noemde zijn werk "curieus mooi", en de kunstenaar "een fameus kolorist" die "niet bang is voor een franke techniek" en die "rigoureus analyseert - Manet-achtig, althans even oorspronkelijk als Manet". Van Goghs grote belangstelling voor de kunstenaar is tekenend voor de houding van de avant-garde. Zij herkende in De Braekeleer een voorloper die zich van de klassieke artistieke conventies wist te bevrijden. Vandaag is er nood aan een hernieuwde kennismaking met De Braekeleer, die in het verleden vaak eenzijdig werd voorgesteld als een miskend genie. Het Musée Rops in Namen brengt deze herfst de eerste retrospectieve over De Braekeleer sinds 1988 en toont naast een reeks klassiekers ook onbekend werk uit het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel, het Musée des Beaux-Arts in Tournai en verschillende privéverzamelingen. Herwig Todts is kunsthistoricus en is verbonden aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij organiseert tentoonstellingen, zowel in het museum in Antwerpen als op andere locaties, en publiceert over negentiende- en twintigste-eeuwse kunst. Het oeuvre van James Ensor is zijn belangrijkste onderzoeksgebied. /// / //// / / / Nouvelle connaissance d'une ?uvre obstinée En 1872, Vincent Van Gogh - alors jeune employé de la concession d?art Goupil & Cie - visita la grande exposition estivale de trois ans à Bruxelles. Il a été frappé par trois "belles" peintures de Henri De Braekeleer. Van Gogh a qualifié son travail de "curieusement belle" et l'artiste "de coloriste célèbre" qui "n'a pas peur d'une technique franche" et qui "analyse de manière rigoureuse - à la Manet, au moins aussi originale que Manet". Le grand intérêt de Van Gogh pour l'artiste est caractéristique de l'attitude de l'avant-garde. Dans De Braekeleer, elle a reconnu un précurseur qui a réussi à se libérer des conventions artistiques classiques. Il faut aujourd'hui renouer connaissance avec De Braekeleer, qui, dans le passé, a souvent été présenté unilatéralement comme un génie incompris. Cet automne, le musée Rops de Namur présentera la première rétrospective de De Braekeleer depuis 1988 et présentera non seulement une série de classiques mais également des ?uvres inconnues du musée royal des beaux-arts d'Anvers, des musées royaux des beaux-arts de Belgique à Bruxelles, du musée des Beaux. -Arts à Tournai et diverses collections privées. Herwig Todts est un historien de l'art et est affilié au Musée royal des beaux-arts d'Anvers. Il organise des expositions, à la fois au musée d'Anvers et ailleurs, et publie sur l'art des XIXe et XXe siècles. L'?uvre de James Ensor est son domaine de recherche le plus important. EUR 59.90 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven