OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Christoph Grafe (ed). Texts: Bernard Colenbrander, Christoph Grafe, Bram van Kaathoven, Jannah Loontjens, Bart Tritsmans. Photography: Michiel De Cleene Linkeroever. Sprong over de Schelde / Across the river BE] VAi, 24.50.. Paperback, 255x200mm, 208p, English / Dutch (NL) edition . Voor veel inwoners van de stad Antwerpen is Linkeroever onbekend terrein. Vanaf de oevers van de Schelde ziet de overkant van de rivier eruit als een verzameling hoge gebouwen, zwevend boven een groene strook. Hoewel herinneringen aan zomeravonden op het Sint-Annastrand deel uitmaken van het collectieve geheugen van de stad, wordt Linkeroever vaak over het hoofd gezien en vergeten. Het is 'aan de andere kant van de rivier' - een deel van de stad, maar toch ver weg. In 2016 lanceerde de Antwerpse stadsbouwmeester Christian Rapp een internationale ideeenwedstrijd met de expliciete ambitie om Linkeroever tot het voorwerp van ontwerpend onderzoek te maken en om het debat over het belang van dit deel van de stad voor heel Antwerpen aan te zwengelen. De wedstrijd was een zoektocht naar Leitbilder ? visies die een beeld geven van wat de toekomst van de stad zou kunnen zijn. Linkeroever. Sprong over de Schelde is bedoeld als meer dan louter het verzamelen van de inzendingen. In het boek vormt dit initiatief het uitgangspunt voor het opnieuw aan de orde stellen van de bredere vragen over de huidige stand van zaken in stedenbouw en ontwerp. Als Linkeroever een stad is die op het punt staat plaats te vinden, dan markeren dit boek en deze wedstrijd het begin van die ontwikkeling. For many of the city's inhabitants, the Antwerp Linkeroever is unknown territory. From the banks of the Scheldt, the opposite side of the river appears as a series of high-rise buildings hovering over a green strip. Although recollections of summer evenings on the beach of Sint-Anna are part of the collective memory of the city, the Linkeroever is often overlooked and forgotten. It is 'across the river' - a part of the city, yet also something separate. In 2016, Antwerp City Architect Christian Rapp launched an international ideas competition, with an explicit ambition to address the Linkeroever as an object of design research and to start the debate on the importance of this part of the city for the whole of Antwerp. The competition looked for Leitbilder - images that offer a vision on what the future of the city might be. Linkeroever. Across the River intends to extend beyond merely collecting the results of the competition. Instead, it takes this initiative as the starting point for readdressing larger questions about the state of urban development and design today. If the Linkeroever is a city about to happen, this book and the competition wish to mark the start of this journey. EUR 24.50 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven