OK  
  OK        Cancel  

Neu erworben

N/A. BOUWEN DOOR DE EEUWEN HEEN IN VLAANDEREN. Deel 4nb: Stad Gent Zuid - west. Gent, Snoeck - Ducaju, 1979.**.. Gebonden, bruin linnen, originele geillustreerde omslagwikkel, 15,5x22,5cm, (LXXVII)637pp, geillustreerd z/w, uitvouwbare kaarten. Inventaris van het cultuurbezit in Belgie. Architectuur. Deel 4nb: Stad Gent Zuid - west. With a justification, a survey of the history and planning of the town Genth, and summary of the architectal history of the invenoried area.Voor de aflijning van het geinventariseerde stadsdeel werd geopteerd voor de zestiende-eeuwse gebastioneerde stadsomwalling daterend van 1577-1584. Immers dit gebied valt grotendeels samen met de stadsuitbreiding sinds de tweede helft van de dertiende eeuw. Het bewaarde bouwkundig erfgoed in het gebied rondom de kern illustreert op treffende wijze diverse aspecten van Gent. De dynamische groei van deze stad was o.m. te wijten aan haar drukke handelsactiviteit en relatief vroege industrialisatie. In de verwevenheid van openbare en religieuse gebouwen met woningen, bedrijfsgebouwen, vroegere velden en meersen komt duidelijk het multifunctioneel karakter tot uiting van de toenmalige stad binnen de poorten EUR 30.00 Verder winkelen In winkelwagen

Nach oben