OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

BUSSIERE, Eric; LE GRAND LILLE, Fonds Mercator, 2000.. Relie toile, fers dores, jaquette plastifiee, 290 x 240mm., 272pp., 350 illustrations dont 200 en couleurs Lille occupe une place particuliere dans l'Europe des metropoles. Fille de l'eau dont elle tire son nom, son histoire est d'abord celle d'une lutte incessante pour transformer un site inhospitalier en un paysage urbain attractif. Le paysage urbain fut en perpetuelle mutation au gre des vicissitudes de l'histoire, de la modernisation des remparts, de l'industrialisation, des vagues successives d'immigration, de la vie dans une ville en continuelle expansion. Il en resulte une cite en mouvement abritant un peuple combattif et chaleureux, qui n'a jamais perdu le gout de la fete pour fleurir le quotidien. De stad Rijsel heeft een lange en heel be-wogen geschiedenis. Van oudsher leverden de bewoners onverdroten strijd tegen de onherbergzame natuur en deden zij grote inspanningen om een onaangename plek in een aantrekkelijk stedelijk landschap om te vormen. Het stedelijk landschap veranderde voortdurend onder invloed van de weder-waardigheden van de geschiedenis, de modernisering van de wallen, de industriali-sering, de opeenvolgende immigratiegolven, het leven in een zich al maar uitbreidende stad... Uit dat alles groeide een unieke stad met een al even bijzondere bevolking, bij wie gastvrijheid en zin voor feestvieren aangeboren is. EUR 49.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven