OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Paul Klee The The prints of Paul Klee, sheets with facsimile printing forty lithographs and etchings by Paul Klee Antwerp, MoMa, 2013.. Gebonden Formaat: 32 x 24 cm. Omvang: brochure 32 pp. + 40 platen. in luxe slipcase -foudraal Teksten -in ENGLISH - zijn gezet uit Elizabeth en New Caledonia. Genummerd: 1-500. Paul Klee (1879-1940) was een uitzonderlijk schilder, tekenaar, graficus, leraar en theoreticus die een beslissende invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de kunst in de vorige eeuw. Vooral in zijn grafisch werk is goed te zien hoe zich van de traditie losmaakte en een van de grote vernieuwers van de moderne kunst werd. Deze portfolio werd voor het eerst in 1945 gepubliceerd door de uitgever & kunsthandelaar Curt Valentin en werd vervolgens, twee jaar later, heruitgegeven door het MoMa (New York). De publicatie bestond uit losse platen met facsimile afdrukken van veertig lithografieen en etsen van Paul Klee en was vergezeld van een brochure met een inleidende tekst van James Thrall Soby, Trustee van het MoMa en voormalig afdelingshoofd van het departement Sculptuur en Beeldhouwkunst. In 1947 maakten reeds dertig van de veertig gepubliceerde prenten deel uit van de grafische collectie van het museum. Voor deze nieuwe heruitgave (de derde) zijn alle veertig werken van Paul Klee opnieuw gefotografeerd en gedigitaliseerd - acht zijn in kleur. Speciaal voor deze editie heeft de huidige hoofdconservator van de afdeling Prints and Illustrated Books van het MoMa, Christophe Cherix, een nieuwe inleiding geschreven (Soby's essay werd eveneens behouden) en zijn alle onderschriften gecorrigeerd en vervolledigd. De facsimiles zijn gedrukt op 160 grams papier. Editie bestaat uit een brochure met teksten van Christophe Cherix en James Thrall Soby en 40 platen gedrukt op Magnani Pura Cellulosa 160 g, in een groen linnen doos met zwart lint. Oplage: 500 exemplaren originele prijs; 220.00 euro Paul Klee (1879-1940) was an exceptional painter, draftsman, printmaker, teacher and theorist who has had a decisive influence on the development of art in the last century. Especially in his graphic work is good to see how loosened itself from tradition and became one of the great innovators of modern art. This portfolio was first published in 1945 by the publisher and art dealer Curt Valentin and then, two years later, reissued by the MoMA (New York). The publication consisted of loose sheets with facsimile printing forty lithographs and etchings by Paul Klee and was accompanied by a booklet with an introduction by James Thrall Soby, Trustee of the MoMa and former head of the Department of Sculpture and Sculpture. In 1947 were already thirty of the forty published prints part of the graphic collection of the museum. For this new reissue (the third) are all forty works by Paul Klee re-photographed and digitized - eight are in color. For this special edition, the current chief curator of the Department of Prints and Illustrated Books at MoMA, Christophe Cherix written a new introduction (Soby's essay was also retained) and all captions corrected and completed. The reproductions are printed on 160 gram paper. Edition includes a booklet with texts by Christophe James Thrall Soby Cherix and 40 plates printed on Magnani Pura Cellulosa 160g, in a green linen box with black ribbon. Circulation: 500 copies original price; 220.00 euros + Still in Original publisher's shrink wrap !!! EUR 50.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven