OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Wuyts, Els Jan De Vliegher Myriad Persuits Gent, MER - Borgerhoff & Lamberigts, 2021.. Hardcover 290x240mm, 292 pages, 80 col.ill, English edition . Monograph: De werken van Jan De Vliegher (°Brugge 1964) hebben een realistisch karakter en bevinden zich in het figuratieve veld. De Vliegher hecht niet aan het narratieve of aan de anekdote maar zoekt naar universele situaties. Gewone dingen en gebeurtenissen uit de eigen omgeving worden op foto vastgelegd, compositorisch gereorganiseerd en omgezet in een schilderkunstig beeld. De verrassend sterke kleurwerking verleent aan elk doek een bijzondere visuele zuigkracht. Les oeuvres de Jan De Vliegher (°Bruges 1964) ont un caractere realiste et se situent dans le champ figuratif. De Vliegher ne s'interesse pas a l'aspect narratif ou anecdotique mais recherche des situations universelles. Des choses ou evenements simples de son propre environnement sont fixees sur photo, il en reorganise la composition et la transforme en une image picturale. Le jeu de couleurs surprenant confere a chaque toile une fascination particulierement visuelle. The works of Jan De Vliegher (?°Bruges 1964) are of a realistic nature and are situated in the figurative field. De Vliegher attaches no importance to the narrative or anecdotic aspect but is constantly searching for universal situations. Ordinary objects and events from his own environment are captured on film, compositionally reorganised and transformed into a painted image. The surprisingly strong colour effect gives each work a special visual attractiveness. EUR 65.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven