OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Van Bavel, T.J. met de medewerking van Bruning, B.; Sint-AUGUSTINUS, Sint Augustinus Monnik, bisschop, kerkvader Mercatorfonds, 2007.. Hardcover met stofomslag, 32.5 x 24.5 cm., 320pp., 250 illustraties in kleur. prima ! Augustinus van Hippo was een veelzijdige persoonlijkheid: intellectueel en mysticus, geleerde en kerkvader, bisschop van een welvarende havenstad en monnik, filosoof en bijbels denker. Geschriften als De goddelijke stad of Belijdenissen behoren al eeuwen tot de wereldliteratuur. Voor het eerst schreef iemand uitvoerig over zichzelf en plaatste daarmee de mens zelf in het middelpunt van de geschiedenis. Augustinus is de man met het brandende hart. Deze iconografische traditie vormt de rode draad doorheen dit boek, een uitvoerige en prachtig geillustreerde studie van de man en zijn denken. Augustinus heeft het vuur van de liefde niet alleen nagelaten in zijn Leefregel, waarvan vele religieuzen gebruik hebben gemaakt, of in de originaliteit van zijn talloze geschriften die tot op vandaag naarstig worden bestudeerd, maar ook in de kracht van zijn werk in de kerk van Noord-Afrika. Naast een veelzijdige en zorgvuldige denker, was hij ook een merkwaardige bisschop, die volgens de betekenis van episkopos echt omkeek naar zijn volk. EUR 30.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven