OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Roger Marijnissen en Peter Ruyffelaere Bosch, Het volledige oeuvre. Brussel, Mercaterfonds,1987.. Hardcover. Aantal pagina's: 515pp, Afmetingen: 24,5 x 33,5 cm, met illustraties in kleur. in het nederlands ! Eeuwenlang al geven het werk en de persoonlijkheid van Hieronymus Bosch aanleiding tot uiteenlopende interpretaties en spitsvondige theorieen. De studie van de Bosch-problematiek vereist dan ook van de kunsthistoricus dat hij het oeuvre benadert zonder vooringenomenheid, met een gedegen kennis van de laatmiddeleeuwse wereld, met een kritisch-wetenschappelijke houding en een verantwoorde methodiek.Roger H. Marijnissen heeft de grote Brabantse schilder diepgaand bestudeerd en de evolutie van het onderzoek op de voet gevolgd. Dit boek is daarvan de neerslag. Het omvat een overzicht van de archivalia betreffende het leven van Bosch, een kritische catalogus van de werken en een overzicht van de interpretaties sinds de zestiende eeuw tot 2007, naast een proeve van eigen interpretatie. Alle erkende schilderijen zijn met een overvloed van details in kleur afgebeeld, waardoor de wereld van Hieronymus Bosch schitterend tot leven komt."Hieronymus Bosch. Het volledig oeuvre was en is een standaardwerk, EUR 85.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven