OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Verschaffel, Bart / Cleppe, Birgit / Van Gerrewey, Christophe / Vormgeving: Joris Kritis bOb Van Reeth : architect / Bob Van Reeth : architect Brussels, A+editions / Bozar Books, 2013.. softcover, 325 x 245 mm . 158 pages. : ill. Fine condition! English text. In de catalogus bOb Van Reeth ?Architect worden veertig ontwerpen verzameld die Van Reeth de afgelopen halve eeuw heeft gemaakt. Eerder dan een oeuvre complète is het een dwarsdoorsnede doorheen zijn werk, als een greatest hits-compilatie waarin bijna elk jaar uit zijn ontwerperscarrière is vertegenwoordigd. In het zichtbaar maken van een architecturale aanpak door middel van afzonderlijke en opeenvolgende werken, van de jaren zestig tot vandaag, wil dit boek een leemte in de architectuurcultuur van de Lage Landen opvullen ? Van Reeths werk werd voor het laatst van begin tot eind in boekvorm bijeengebracht in 1985. De veertig projecten in dit boek worden telkens begeleid en toegelicht door één reeds bestaande tekst: conceptnota?s van de hand van Van Reeth zelf, maar ook fragmenten uit interviews, essays, kranten- of tijdschriftartikels, recensies, studententhesissen en architectuurjaarboeken. Zo blijft er ook op papier iets bewaard van de consistentie en diversiteit die de aanpak van Van Reeth gedurende vijf decennia heeft gekenmerkt, en die keer op keer, project na project, dankzij een krachtige ontwerpkeuze is mogelijk gemaakt. Tentoonstelling: Centre for Fine Arts [Brussels]. 2013/06/13 - 2013/09/08 /// The catalog bOb Van Reeth ? Architect collects forty designs that Van Reeth has made over the past half century. Rather than a complete oeuvre, it is a cross-section through his work, like a greatest hits compilation in which almost every year of his design career is represented. In making an architectural approach visible through separate and successive works, from the 1960s to today, this book aims to fill a gap in the architectural culture of the Low Countries ? Van Reeth's work was last published in book form from start to finish. brought together in 1985. The forty projects in this book are each accompanied and explained by one pre-existing text: concept notes by Van Reeth himself, but also excerpts from interviews, essays, newspaper or magazine articles, reviews, student theses and architectural yearbooks. In this way, something is preserved on paper of the consistency and diversity that has characterized Van Reeth's approach over five decades, and which has been made possible time and again, project after project, thanks to a strong design choice. EUR 150.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven