OK  
  OK        Cancel  

Neu erworben

Raoul Bauer/ Marjan De Smet/ Brigitte Meijns en Paul Trio. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek. Leuven, Universitaire Pers, 2003.. softcover, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 635 pp. Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A : 30. In de traditie van het universitaire milieu wil de redactie via een huldealbum dat tegelijk een liber amicorum is Raf De Keyser bedanken voor zijn onnavolgbare inzet, niet alleen aan de Leuvense Alma Mater, maar ook daarbuiten. Rafs carriere was een duo-baan. Opgeleid binnen het Departement Geschiedenis met keuzerichting Middeleeuwen heeft hij zich ingelaten met middeleeuws onderzoek dat zich concentreerde rond de geschiedenis van Kerk, religie en cultuur. Dat zijn onderwijsopdracht binnen de opleiding tot licentiaat geschiedenis niet zo uitgebreid was, komt omdat hij ook verantwoordelijk was voor de aggregatie binnen geschiedenis. Deze aanvankelijk binnen universitaire middens wat verwaarloosde lerarenopleiding heeft Raf een volledig nieuwe, stevige en maatschappelijk verantwoorde onderbouw en invulling gegeven. Niet alleen heeft hij hierin een belangrijke onderwijstaak op zich genomen, die hem doorheen het ganse Vlaamse Land bracht, maar ook heeft hij hieromtrent belangwekkend onderzoek verricht en laten uitvoeren. In vele redacties en organisaties binnen Vlaanderen maar ook op internationaal vlak die maar iets met geschiedenisonderwijs te maken hadden, was hij een bezielende kracht en dikwijls ook de initiatiefnemer. Niet te verwonderen dat Raf de eerste voorzitter werd van het Facultair Centrum voor Aggregatie van de Letterenfaculteit en van de algemene Leuvense Organisatie voor de Lerarenopleiding. Raf volgde van nabij de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. De nieuwe media kregen van hem dan ook veel aandacht. Hieruit groeide een van zijn laatste grote initiatieven, namelijk het Maerlantcentrum, dat een bevattelijke digitale ontsluiting van historische informatie nastreeft. Zijn inzet, dienstvaardigheid, jovialiteit en kunde werden dan ook door iedereen die met hem mocht samenwerken ten volle geapprecieerd zodat het de redactie weinig moeite kostte om collega's en vrienden binnen de twee disciplines te vinden die bereid waren aan dit liber amicorum mee te werken. Maar liefst 47 bijdragen werden verzameld, waarvan 23 voor het luik middeleeuwse geschiedenis en 19 voor het aspect geschiedenis en didactiek. De rubriek 'Middeleeuwen' legt voornamelijk de klemtoon op religie, Kerk en cultuur. Maar men vindt er ook bijdragen over geneeskunde, filosofie, chronologie, literatuur, recht, kunst en historiografie in terug. Voor het luik aggregatie wordt niet alleen het hedendaagse geschiedenis-onderwijs bevraagd, maar zitten er ook enkele bijdragen tussen die reflecteren over geschiedenis-onderwijs in het verleden. EUR 19.95 Verder winkelen In winkelwagen

Nach oben