OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

G. Salentijn en A. Salentijn-Krins. Het vijzelboek. Liefte verwindt al dinck. Antieke Vijzels. / Mortars collection Ekster, 2013.. Hardcover, 271 pages ,+ appendix 36 pages in English , 27 x 19.5 x 2.5 cm., meer dan 200 fraaie kleurenfoto's, nieuw. NL/ ENGLISH

.
LIEFTE VERWINDT AL DINCK is de randtekst van een vijzeltje uit 1597. Dit fraaie vijzeltje komt uit de vijzelcollectie Salentijn die in dit boek aan de hand van tweehonderd kleurenfoto?s wordt getoond: vijzels die uitgebreid hun geschiedenis vertellen: waar, wanneer en door wie en voor wie ze zijn gemaakt; en andere exemplaren die bar weinig loslaten over hun afkomst. Prachtige detailfoto?s geven een beeld van het vakmanschap en de aandacht waarmee de vijzels zijn gemaakt. Dit boek is bestemd voor de antiekliefhebber in het algemeen en de vijzelverzamelaar in het bijzonder. Een kloek naslagwerk waarin elke vijzel wordt beschreven met interessante historische details. De vijzels zijn ingedeeld op land van herkomst: niet alleen Nederlandse en Belgische vijzels en die uit landen als Duitsland, Engeland en Frankrijk, ook exemplaren uit Zuid-Europa, Midden-Oosten en een enkele uit Afrika staan in dit boek. Elk land of regio wordt vakkundig ingeleid voor de liefhebber en de connaisseur. Het register en de Engelse vertaling van de bijschriften maken het stijlvolle boek toegankelijk voor elke lezer. ---------------- LIEFTE VERWINDT AL DINCK is the border text of a mortar from 1597. This beautiful mortar comes from the mortar collection Salentijn, which is shown in this book on the basis of two hundred color photos: mortars that extensively tell their history: where, when and by whom and who they are made for; and other copies that reveal very little about their origin. Beautiful detail photos give an idea of the craftsmanship and the attention with which the jacks are made. This book is intended for the antique enthusiast in general and the mortar collector in particular. A bold reference book in which each mortar is described with interesting historical details. The mortars are classified by country of origin: not only Dutch and Belgian mortars and those from countries such as Germany, England and France, but also specimens from Southern Europe, the Middle East and a few from Africa. Each country or region is expertly introduced for the enthusiast and the connoisseur. The index and the English translation of the captions make the stylish book accessible to every reader. EUR 74.99 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven