OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

DELSAERDT, Pierre. Suam Quisque Bibliothecam. Boekhandel en particulier boekenbezit aan de oude Leuvense Universiteit, 16de-18de eeuw. Leuven, Universitaire Pers, 2001.. Hardback, Nederlands, originele uitgeversomslag, 16x24 cm., 861 pp. Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis - Series A : 27. Delsaerdt belicht de wetenschappelijke informatievoorziening aan de oude Leuvense universiteit. De vraagstelling hierbij is dubbel: welke boeken hadden Leuvense hoogleraren in huis, en over welke commerciele infrastructuur beschikten ze om dat boekenbezit op te bouwen? Door de geringe ontwikkeling van het universitaire bibliotheekwezen waren academici bij de uitoefening van hun onderwijs- en onderzoekstaken vooral op hun eigen boekencollectie aangewezen. Elke hoogleraar bezat dan ook een substantiele bibliotheek. Het gecombineerde onderzoek naar boekhandel en particulier boekenbezit is een geschikte invalshoek om het wetenschappelijke referentiekader van de Leuvense professoren te reconstrueren. Het boek bevat een uitgebreid repertorium van Leuvense drukkers, boekbinders en boekverkopers, en een lijst met alle Leuvense boekenveilingen waarvan een spoor werd teruggevonden. Ook de besproken boekhandels- en bibliotheekinventarissen werden kritisch uitgegeven. EUR 40.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven