OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Joris Ghekiere. Joris Ghekiere. Tomorrow [BE] MER. Paper Kunsthalle, 2015.. Paperback, 360x250mm, 48 pages, English edition . Expo: 14/3/2015 - 24/5/2015, S.M.A.K., Gent. Joris Ghekiere (?į1955, Kortrijk) neemt als schilder een eigenzinnige en dubbelzinnige positie in. Hij pint zich niet vast op een schriftuur maar verkent diverse schildertechnieken en -stijlen. Vaak dienen internetbeelden of eigen foto's als vertrekpunt. Dit leidt tot een oeuvre waarbinnen figuratieve afbeeldingen en abstracte beelden op elkaar inwerken. Ghekiere is gefascineerd door ongecompliceerde, clichematige schoonheid: stillevens met planten of bloemen, of portretten van opgesmukte dames onder meer. Dit soort schoonheid stelt hij in vraag door middel van een ongewoon coloriet, in elkaar vloeiende kleurschakeringen, negatiefbeelden en vervormde composities. Schoonheid evolueert en is immers uiteindelijk vergankelijk. De uitdeinende cirkels die de kunstenaar vaak bovenop zijn beelden spuit, wekken het gevoel op dat zijn schilderijen veranderlijk en beweeglijk zijn en dat er binnen een beeld meerdere perspectieven naast elkaar bestaan. Schoonheid wordt door Ghekiere zowel letterlijk als figuurlijk in een ander perspectief geplaatst. Tegelijk ondermijnt zijn artistieke ingreep de leesbaarheid van zijn beelden van binnenuit: complexloze clicheschoonheid wordt omgezet naar een nieuwe esthetiek gekenmerkt door ongrijpbare complexiteit. En precies deze onvatbaarheid daagt bij het kijken naar Ghekieres schilderijen uit. Het oeuvre van Joris Ghekiere behoort, zoals dat van verschillende Belgische schilders van zijn generatie, tot de beeldbevragende actuele schilderkunst. Daarbij wordt het medium schilderkunst zelf ingezet om het beeld zowel op inhoudelijk als op visueel vlak te bevragen. De tentoonstelling in S.M.A.K. toont werk van de late jaren '90 tot vandaag. As a painter, Joris Ghekiere (1955, Kortrijk) occupies a highly individual and ambiguous position. He explores a variety of painting techniques and styles, rather than tying himself down to just one. His own photos and images from the internet often provide the starting point. This results in an oeuvre in which figurative depiction and abstract images interact with each other. Ghekiere is fascinated by uncomplicated, cliched beauty: still-lifes with plants or flowers, or portraits of dolled-up ladies and suchlike. He questions this sort of beauty by means of an unusual range of colours, shades of colour that bleed into one another, negative images and distorted compositions. Beauty is subject to evolution and is, after all, ultimately transient. The circles rippling outwards that the artist often sprays on top of his images give the feeling that his paintings are variable and mobile and that several perspectives exist in parallel within a single image. Ghekiere both literally and figuratively puts beauty in a new perspective. At the same time his artistic intervention undermines the comprehensibility of his images from the inside out: cliched beauty with no complexes is converted into a new aesthetic characterised by an impalpable complexity. And it is precisely this elusiveness that is the challenge when looking at Ghekiere's paintings. Like that of many Belgian painters of his generation, Joris Ghekiere's oeuvre is in line with the form of contemporary painting that questions the nature of the image. The medium of painting itself is employed to enquire into the image both visually and in terms of its content. The exhibition at the S.M.A.K. shows work from the late 1990s to the present. Deze tentoonstelling wordt gecureerd door Ulrich Loock. / This exhibition is curated by Ulrich Loock. EUR 45.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven