OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Gunnela Ivanov ; Chrtistian Bjork ; Eric Ericson Swedish Grace. Kaunitz-Olsson, 2022. 1.. Hardcover, 604 pages Size: 175 x 245 mm,Edition: 2nd, Illustration: 631 b/w & colour. Fine. implicity of form and clean compositions: The vernacular style of the 1920s (The text is in Swedish.) From the publisher: ?There is a strong tendency among contemporary artists to make the previously neglected everyday goods beautiful, whether it be residential buildings, furniture or household items." Then art historian Gregor Paulsson wrote in 1919. That tendency was the style that later came to be called Swedish Grace. The style came to dominate the design and architecture of the 1920s. Antique, baroque, rococo, ancient Norse fairy tales, Chinese style features and pre-Columbian ceramics: Swedish Grace exhibited a rich idiom that borrowed and was inspired by different cultures. The style was modern and forward-looking, while history was its foundation. Some of Sweden's most notable buildings like Ragnar Östberg's Stockholm City Hall and Gunnar Asplund's Stockholm Public Library are good examples of the neo-classical, variety-rich style. The book consists of 631 images showing architecture and ornaments; furniture, furnishings and exhibitions; objects in tin, cast iron and silver; sculptures, ceramics and textiles, all characterized by Swedish Grace style. In an introductory, comprehensive text of the design historian and philosophy, doctor Gunnela Ivanov described and reconstructed the world, the expressions and expressions that constituted Swedish Grace. --- Swedish: ?Det går en stark strömning bland moderna konstnärer att göra den förut försummade vardagsvaran vacker, vare sig det gäller bostadshus, möbler eller husgeråd.? Så skrev konsthistorikern Gregor Paulsson 1919. Den strömning som åsyftades var den stilriktning som senare kom att kallas Swedish Grace. Stilen kom att dominera 1920-talets formgivning och arkitektur. Antiken, barocken, rokoko, fornnordiska sagor, kinesiska stildrag och precolumbiansk keramik: Swedish Grace uppvisade ett rikt formspråk, som lånade och lät sig inspireras av olika kulturer. Stilen var modern och framåtblickande, samtidigt som tillbakablickandet var dess fundament. Några av Sveriges mest bemärkta byggnader ? bland andra Stockholms stadshus, konserthus och stadsbibliotek ? är goda exempel på den nyklassicistiska, variationsrika stilen. Denna bok består av omkring 650 bilder som visar arkitektur och utsmyckningar; möbler, inredningar och utställningar; föremål i tenn, gjutjärn och silver; skulpturer, keramik och textilier, allt präglat av Swedish Grace. I en inledande, utförlig text av designhistorikern och filosofie doktorn Gunnela Ivanov beskrivs och rekonstrueras den värld, de yttringar och uttryck som utgjorde Swedish Grace. EUR 75.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven