OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Lilou Vidal (Ed). Contributors: Laura McLean-Ferris, Dieter Roelstraete & Rik Vermeersch JOS… VERMEERSCH : Presences Ludion, 2022. 1.. Hardcover, 240 pages, 330 x 240 mm, NL / ENG, / NEW, illustrations in colour / b/w. Kunstenaar Josť Vermeersch (1922-1997) staat bekend om zijn keramieken figuren van heterogene figuren. Hij was echter ook schilder, wever en ontwerper en creŽerde een rijk oeuvre dat doordrongen is van zijn passie voor mensen, dieren en het leven. Dit boek is een eerbetoon aan het ontstaan van het figuratieve werk van Vermeersch en laat, aan de hand van een honderdtal beelden en schilderijen, zien hoe zijn picturale en keramische oeuvre op een bijzondere manier met elkaar zijn verweven. Het boek gaat dieper in op het onbepaalde en non-binaire karakter van Vermeersch' werk - van gender tot soort (mens/dier) - en op begrippen als duurzaamheid en breekbaarheid. Presences onthult een reeks ongepubliceerde beelden uit het archief van de kunstenaar, waarin we hem aan het werk zien in zijn atelier of bij de twee houtovens die hij zelf bouwde. Het gaat om unieke foto's die getuigen van het geduld en de zorg waarmee Vermeersch zijn sculpturen maakte. Hij liet zijn aarden figuren staan, liggen of zitten, rustig wachtend op het in werking treden van de alchemie van de natuurelementen. Bij Vermeersch vallen een zekere traagheid op alsook een sterke verbondenheid met een welbepaalde plek en met de natuur. Net daarom lijkt zijn werk meer dan ooit aansluiting te vinden bij de huidige aandacht voor duurzame en autonome productieprocessen. Het boek werd samengesteld door Lilou Vidal en bevat twee nieuwe essays van schrijvers-curatoren Laura McLean-Ferris en Dieter Roelstraete, en een tekst van kunstenaar-schrijver Rik Vermeersch, zoon van Josť, die het werk van zijn vader door en door kent. ////** The artist Josť Vermeersch (1922?1997) is known for his ceramic sculptures of heterogeneous figures. Yet he was a painter, weaver and designer too, who created a rich oeuvre imbued with his passion for people, animals and life. This book pays tribute to the genesis of Vermeersch? figurative work and uses around a hundred sculptures and paintings to show the exceptional way in which his pictorial and his ceramic work are interwoven. The indeterminate and non-binary character of Vermeersch? oeuvre ? from gender to species (human/animal) ? is explored in depth along with ideas such as sustainability and fragility. Presences unveils a series of unpublished pictures from the artist?s archive, in which we see him at work in his studio or at the two wood-fired kilns he built for himself. Unique photographs that testify to the patience and care with which Vermeersch created his sculptures. He had his clay figures stand, lie or sit, waiting quietly for the alchemy of the natural elements to take effect. Vermeersch? work displays a certain slowness and a powerful affinity with a specific place and with nature. Precisely because of this, his work seems to connect more than ever with the current focus on sustainable and autonomous processes of production. EUR 40.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven