OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

PIGNOLET, Stephane; SCHAAK, Cecile en TAILLIE, Inge (o.l.v. ); Steengoed! Au gré du grès: de l'art nouveau à l'art déco: la céramique d'Edgard Aubry et Roger Guérin = Van art nouveau tot art deco: steen-goed: de keramiek van Edgard Aubry en Roger Guérin Brussel, Clockarium Museum, 2007.. geillustreerde kartonomslag, 220 x 225mm., 84 pages , prachtige, zeer uitgebreide kleurillustratie. nieuw. Text in FR / NL Rond 1900 wordt gres als materie met een harde zingende en bijna ondoorlaatbare scherf, aan hoge temperatuur gebakken, herontdekt dankzij het succes van het Japonisme. Deze keramiek wordt enorm gewaardeerd omwille van zijn verrassende, soms gespikkelde en van het toeval afhangende glazuren. Kwaliteit, techniek en chemisch onderzoek geven de creaties een uniek karakter mee en dit in de grootste eenvoud. gres sale Het zoutgeglazuurd steengoed wordt verwerkt in een houtgestookte oven. Bij een oventemperatuur van ongeveer 1300°C wordt zout of natrium in de oven gegooid. Door de hitte verandert het zout zich in sodadampen die zich, na vermenging met het kiezelzuur in de klei, als een doorzichtige glazuurlaag aan de stukken vasthechten. Deze twee meesters van het gres zijn afkomstig uit Bouffioulx in Henegouwen, dat al vanaf de 15de eeuw een traditionele productie van steengoed kent. De keramisten Aubry en Guerin scheppen hun mooiste stukken tussen 1900 en 1930. Bouffioulx beleeft onder deze meesters een nieuw creatief tijdperk! Met de Art Nouveau in het begin van de XXste eeuw, brengt het chemische onderzoek van de ambachtslui een heropbloei van de sector op gang. Het motto Kunst voor allenlokt een debat uit over de toegepaste- of de lagerekunsten versus de hogere kunsten. Zowel de keramisten als de ijzerbewerkers en de glazeniers worden uitgenodigd op de avant-gardesalons. De keramiek gaat integraal deel uitmaken van de vernieuwende kunstproducties. Edgard Aubry en Roger Guerin zullen elk op beurt, dankzij hun onderzoeken over email en meer bepaald het zoutglazuur in een gestookte oven, deelnemen aan deze vernieuwingsdrang. Het is echter in de Art Deco - periode dat het kunstgres haar grootste successen oogst. De vormen evolueren en passen zich aan de tijdsgeest aan. Zeg niet het zijn maar potten en kruiken! Ontdek echter de pracht in vorm en kleur! De vazen voor een of meerdere bloemen, met hun zachte golvende lijnen en op de natuur geinspireerde decors, worden coloquintes soliflores ¦enz. genoemd. Langzaam gaan ze plaats ruimen voor meer geometrische vormen. Vazen met eenvoudige, strakke en symmetrische vormen, bolle of hoekige buiken, met gebroken zijden, lange smalle of korte dikke halzen en geciseleerde decors maken dan furore. In 1925 stellen Edgard Aubry en Roger Guerin hun werken tentoon op de befaamde tentoonstelling L'Exposition Internationale des Arts Decoratifs te Parijs. De economische naoorlogse dwangmaatregelen brengen een wijziging in de productielogica mee en er wordt meer rationalisme doorgevoerd. Kunstenaars zoals Edgard Aubry, zetten hun onderzoeken verder, proberen de ader van de Velde uit zonder zich te isoleren en hun band met de primaire materie de aarde te ontkennen. Anderen zoals Roger Guerin, hebben andere interesses en criteria ten overstaan van het gres binnen de brede waaier van de keramiekproductie. Ondanks de wens om de authenticiteit te bewaren, opent Guerin zijn atelier op zoek naar nieuwe bronnen en gaat hij samenwerken met beeldhouwers zoals Marcel Wolfers, Cris Agterberg, Domain Ingels, Theo Van Rijswijk, G. Muller en ijzerbewerker zoals Francois Carion. Splinternieuw boek. ***** Ne dites pas que ce ne sont que des pots et des bocaux ! Cependant, découvrez la splendeur de la forme et de la couleur ! Les vases pour une ou plusieurs fleurs, aux douces lignes ondulées et aux décors inspirés de la nature, deviennent des coloquintes soliflores ? etc. Nommé. Peu à peu, ils font place à des formes plus géométriques. Des vases aux formes simples, austères et symétriques, aux panses convexes ou anguleuses, aux flancs brisés, aux cols longs étroits ou courts épais et aux décors martelés font fureur. En 1925, Edgard Aubry et Roger Guerin exposent leurs ?uvres à la célèbre exposition L'Exposition Internationale des Arts Décoratifs à Paris. La coercition économique d'après-guerre modifie la logique de production et introduit plus de rationalisme. Des artistes comme Edgard Aubry poursuivent leurs investigations, tentant d'élargir la veine de de Velde sans s'isoler et nier leur lien avec la matière première de la terre. D'autres, comme Roger Guérin, ont des intérêts et des critères différents de l'argile dans le large éventail de la production céramique. Malgré la volonté de préserver l'authenticité, Guerin ouvre son atelier à la recherche de nouvelles sources et collabore avec des sculpteurs tels que Marcel Wolfers, Cris Agterberg, Domain Ingels, Theo Van Rijswijk, G. Muller et des ferronniers tels que François Carion EUR 34.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven