OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Bruno INDEKEU Theo Brouns Führer van Limburg of martelaar van de collaboratie? Leuven, Eigen Beheer, 2024.. softcover, 131 pag met foto's. Theo Brouns kreeg als zoon uit een middenstandsgezin zijn radicaal-Vlaamse overtuiging in de colleges van Hechtel en Maaseik. In 1931 trok hij bewust naar de pas vernederlandste universiteit van Gent, waar hij promoveerde tot doctor in de rechten en licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen. Intussen was hij ook lid geworden van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). Vanaf november 1936 trad hij, op verzoek van volksvertegenwoordiger Gerard Romsée, als redacteur in dienst van het dagblad De Schelde, dat nog datzelfde jaar zijn titel in Volk en Staat veranderde. Waarnemend gouverneur Romsée koos hem in november 1940 als kabinetschef. Als VNV-propagandaleider en vanaf 1942 als gouwleider was Brouns de spil van zijn partij. Hij verdedigde in toespraken en artikelen de collaboratie met Duitsland, vanuit Vlaams-nationale en rechts-autoritaire motieven. Daarbij hechtte hij groot belang aan het behoud van de Vlaamse en Dietse cultuur. Vanaf mei 1943 kreeg Brouns te kampen met een golf van verzetsaanslagen tegen zijn medestanders. De Limburgse gouwleider drong dan bij Hendrik Elias aan op bescherming en represailles. Met toestemming van de hoogste instanties, de VNV-leiding inbegrepen, organiseerde Brouns vijf gewapende groepen van de Dietsche Militie ? Zwarte Brigade tegen verzetsmensen en hun sympathisanten. Bij de bevrijding in september 1944 dook Brouns onder bij pastoor Jan Spitz van Ophoven. Een maand later werd hij aangehouden en door het krijgshof in Luik ter dood veroordeeld. Zijn propaganda voor het oostfront en de inzet van de VNV-militie tegen het verzet werden hem zwaar aangerekend. Op 28 maart 1946 werd hij in Hasselt onder grote belangstelling terechtgesteld. Brouns was een typisch product van de Vlaams-nationale beweging, die onder invloed van nazi-Duitsland tegelijk een anti-Belgische en een maatschappelijke revolutie nastreefde, in de hoop dat Vlaanderen in het Groot-Germaanse Rijk zijn eigenheid kon behouden. EUR 32.50 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven