OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Verschelden Christiaan What matters - Waar het op aan komt vzw Emmaus, 2014.. Paperback, 240x165mm, 152p, throughout colour illustrations, Dutch (NL) edition, Fine copy. Including an index. De triennale 'What matters - Waar het op aankomt' wil het thema vergankelijkheid onderzoeken aan de hand van actuele kunst in de specifieke context van 'healing environment' van het psychiatrisch ziekenhuis Duffel. Vergankelijkheid is een thema dat kunstenaars door de eeuwen heen steeds geboeid heeft. Zo zijn in een groot aantal 17 de eeuwse vanitas-schilderijen verwijzingen te vinden naar de vergankelijkheid van het aardse bestaan. Schilders herinnerden hun publiek aan de tijdelijkheid van het leven door middel van afbeeldingen van bijvoorbeeld schedels, verwelkte bloemen, zandlopers, muziekinstrumenten enz. Ook in onze hedendaagse kunst blijft het thema vergankelijkheid een belangrijke insipratiebron. Denken we maar aan het werk van Bill Viola, Thierry De Cordier, David Claerbout, Berlinde De Bruyckere, Sam Taylor-Wood enz. Net omwille van het universele karakter van het thema maar ook omwille van de verwevenheid met de geestelijke gezondheid staat dit thema centraal in deze tentoonstelling. We diepen het onderwerp vergankelijkheid uit aan de hand van drie invalshoeken, namelijk de vergankelijkheid van de ruimte, de vergankelijkheid van het lichaam (en de geest) en de vergankelijkheid van het sacrale. Een twintigtal binnen- en buitenlandse kunstenaars geven hun interpretatie aan dit complex thema. Via actuele kunst wil het psychiatrisch ziekenhuis Duffel haar stille beslotenheid doorbreken. Het centrum opent zich met deze tentoonstelling rigoureus en onomwonden naar de buitenwereld en neemt hiermee een symbolisch standpunt in m.b.t. haar maatschappelijke positie en functie EUR 22.50 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven