OK  
  OK        Cancel  

New arrivals

Thijs Demeulemeester Gert Voorjans Collectibles / Het universum van Gert Voorjans ontleed in objecten / universe dissected into objects. Lannoo, 2020.. Hardcover 208 pages; 300x210; text only in English. . Gert Voorjans Collectibles Het universum van Gert Voorjans ontleed in objecten. Dit is geen veilingcatalogus. Dit boek is een carnet de voyage. Een reisverhaal over objecten, die ooit in Antwerpen aanspoelden, maar nu weer klaar staan om te vertrekken. Op zoek naar nieuwe betekenislagen, verlangend naar een nieuwe context. Madeleine Castaing, Jacques Grange, Alberto Pinto, Carlos de Beistegui: vele grote decorateurs gingen Voorjans al voor in een veiling van objecten die door hun handen passeerden. Die collectiestukken dragen nog altijd hun pedigree, maar vertellen nu andere verhalen in nieuwe contexten. Ook Voorjans laat zijn collectibles, die jarenlang zijn compagnons de route waren, los. In Collectibles geeft Voorjans ons een unieke blik in zijn rijk universum. Verder wil hij zijn passie voor verzamelen overdragen op een nieuwe generatie 'tastemakers', voor wie hij het pad geëffend heeft. Zijn privécollectie van kunst, antiek en curiosa kunnen elk op zich aan een nieuwe reis beginnen. Collectibles verzamelt het beste van Gert Voorjans' collectie van objecten en artefacts, die hij over een tijdspanne van 25 jaar heeft verzameld. ////// Gert Voorjans' universe dissected into objects This is not an auction catalog. This book is a carnet de voyage. A travelogue about objects that once washed ashore in Antwerp, but are now ready to leave again. In search of new layers of meaning, longing for a new context. Madeleine Castaing, Jacques Grange, Alberto Pinto, Carlos de Beistegui: many great decorators have already preceded Voorjans in an auction of objects that passed through their hands. These collection items still bear their pedigree, but now tell different stories in new contexts. Voorjans is also releasing his collectibles, which were his partners' route for years. In Collectibles Voorjans gives us a unique glimpse into his rich universe. He also wants to pass on his passion for collecting to a new generation of 'tastemakers', for whom he has paved the way. His private collection of art, antiques and curios can each embark on a new journey in their own right. Collectibles collects the best of Gert Voorjans' collection of objects and artifacts, which he has collected over a span of 25 years. EUR 55.00 Verder winkelen In winkelwagen

To top