OK  
  OK        Cancel  

Nieuw binnengekomen

Karen Van Godtsenhoven, Manfred Sellink e.a. Ben Sledsens. Eerste Monografie 2018. Hannibal, 2018.. Gebonden, Hardcover 144 pages, illustrated, 29 x 24,7 cm, Dutch/English. First edition. Fine! De jonge Belgische kunstenaar Ben Sledsens (°1991) is nog maar net aan een carriere in de beeldende kunst begonnen, maar hij wordt al omarmd door de kunstwereld. Op zijn grote canvassen vertaalt hij de klassieke genres van de schilderkunst - het portret, het stilleven, het interieur, het landschap - naar de beeldtaal van zijn eigen rijke universum. Hij verknipt het alledaagse leven en zet de ervaringen naar zijn hand. Het resultaat lijken momentopnames van het gewone, dat toch telkens bijzonder en poetisch aanvoelt. De invloed van grootmeesters als Matisse, Rousseau en Bruegel is in zijn kleine utopieen niet ver weg. Geinspireerd door de natuur ontstaan de werken van Sledsens organisch. Geen strakke lijnen of vooropgezette schema's, maar wel een natuurlijk vloeiende weerspiegeling van zijn gedachten van het moment. De eenvoud van zijn onderwerpen maakt de beelden net erg vatbaar voor interpretatie. De kijker vult zelf het narratief aan dat nog alle kanten uit kan. Sledsens' doeken zijn letterlijk groot genoeg om erin te kunnen stappen en nodigen uit om er in gedachten in te verdwijnen. De werken van Sledsens zijn steeds subtiel met elkaar verbonden, bij-voorbeeld door weerkerende objecten. In het beeindigen van een werk ligt reeds de kiem van een ander. Op die manier vormt zijn prille oeuvre als het ware een groot verhaal. Dit boek wordt uitgegeven naar aanleiding van de tweede solotentoonstelling van Ben Sledsens in Tim Van Laere Gallery, oktober 2018. ***--- The young Belgian artist Ben Sledsens (°1991) has only just started a career in the visual arts, but he is already being embraced by the art world. On his large canvases he translates the classical genres of painting - the portrait, the still life, the interior, the landscape - into the visual language of his own rich universe. He cuts up everyday life and bends the experiences to his will. The result seems to be snapshots of the ordinary, which always feels special and poetic. The influence of great masters such as Matisse, Rousseau and Bruegel is not far away in his small utopias. Inspired by nature, Sledsens' works arise organically. No rigid lines or preconceived schemes, but a naturally flowing reflection of his thoughts of the moment. The simplicity of his subjects makes the images very open to interpretation. The viewer himself completes the narrative, which can still go in any direction. Sledsens' canvases are literally big enough to step into and invite you to disappear in your mind. Sledsens' works are always subtly connected, for example through recurring objects. In the completion of one work already lies the germ of another. In this way, his early oeuvre forms a large story, as it were. This book is published on the occasion of Ben Sledsens' second solo exhibition at Tim Van Laere Gallery, October 2018. EUR 125.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven