OK  
  OK        Cancel  

Uitgelicht

Jan Ceuleers. GALERIE RONNY VAN DE VELDE Fragmenten uit Leven en Werken. Antwerpen, Ludion, 2022.. HB, 325 x 245 mm, 1008 pages, throughout illustraties. . Tekst Nederlands Dertig jaar geleden richtten Ronny en Jessy Van de Velde in Antwerpen hun galerie op die zich oorspronkelijk toelegde op hedendaagse kunst. Vanaf midden jaren 1990 ging de kunstmarkt ten gevolge van de Golfoorlog echter door een diep dal en gooide Galerie Van de Velde het roer resoluut om door in te zetten op de grote namen van de historische avant-garde. Na een eerste retrospectieve van Marcel Duchamp groeide de galerie in enkele maanden tijd uit tot een selfmade museum met alles erop en eraan. Nadien volgden retrospectieven van Francis Picabia, Man Ray, Georges Vantongerloo, Marcel Broodthaers, James Ensor en talloze andere tentoonstellingen. Ronny Van de Velde noemt het een groot voordeel om in een crisistijd van start te gaan: ". de historische avant-garde was nog onontgonnen terrein, hele nalatenschappen wachtten op hun ontdekker." ////// Thirty years ago, Ronny and Jessy Van de Velde founded their gallery in Antwerp, which originally focused on contemporary art. From the mid-1990s, however, the art market went through a deep depression as a result of the Gulf War and Galerie Van de Velde resolutely changed course by focusing on the big names of the historical avant-garde. After a first retrospective of Marcel Duchamp, the gallery grew in a few months into a self-made museum with all the trimmings. Afterwards, retrospectives of Francis Picabia, Man Ray, Georges Vantongerloo, Marcel Broodthaers, James Ensor and countless other exhibitions followed. Ronny Van de Velde calls it a great advantage to start in a time of crisis: "the historical avant-garde was still unexplored territory, entire legacies were waiting for their discoverer." The secret of Ronny: that is his wife Jessy. She is the reality principle, she curbs his tendency to megalomania, until his feet almost touch the ground, but not quite. The spirit of gallery and family is characterized by a close connection with Antwerp. Sometimes to the point of sentiment. Also pragmatic: that city has a size that you can sufficiently master with the necessary dedication and perseverance. In that city, the gallery could become uncontournable. The book is published on the occasion of the first in a series of 5 exhibitions in the MUHKA that evoke the history of the gallery. The first is dedicated to Jef Geys and his "Eat Art" and will take place from January 28 to February 20, 2022. This is followed by the Happenings from March 25 to April 24, 2022. Het geheim van Ronny: dat is zijn vrouw Jessy. Zij is het realiteitsprincipe, zij remt zijn neiging tot megalomanie af, tot zijn voeten bijna de grond raken, maar niet helemaal. De geest van galerie en familie wordt gekenmerkt door een innige verbondenheid met Antwerpen. Soms op het sentimentele af. Ook pragmatisch: die stad heeft een formaat dat je met de nodige toewijding en volharding voldoende kan beheersen. In die stad kon de galerie incontournable worden. Het boek verschijnt naar aanleiding van een eerste in een reeks van 5 tentoonstellingen in het MUHKA die de geschiedenis van de galerie evoceren. De eerste is gewijd aan Jef Geys en zijn "Eat Art" en gaat door van 28 januari tot 20 februari 2022. Daarna volgen deHappenings van 25 maart tot 24 april 2022. EUR 60.00 Verder winkelen In winkelwagen

Naar boven